Bilder fra årsmøte i
Skarpsno og Gimle Vel
Vitenskapsakademiet