Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Bygdøy Allé reddet

Vedtak i Oslo Bystyre 28. februar:

«Bystyret ber byrådet sørge for at Bygdøy Allé blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter og at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre.»

«Byrådet bes sørge for at Bygdøy Allé bevares med dagens trasé, med trerekker der de i dag er plassert, samtidig som flest mulig av de eksisterende kastanjetrærne skal bevares og pleies så lenge som mulig, med gradvis utskiftning etter behov.»

Publisert: 2018-03-05; Kommentér

Parkeringsgarasje på Frogner

«Et stort parkeringsanlegg på Frogner vil fremme pendling med bil, stikk i strid med politiske målsettinger» skriver Audun Engh, styreleder i vellet, i et innlegg i Vårt Oslo.

Parkeringsanlegget markedsføres som et «mobilitetshus» for elbiler. Vi kan ikke se at det er lagt inn i planen for prosjektet noen forpliktelser om at det kun skal være for elbiler. Utbyggerne fremhever elbiler, men det fremstår som uforpliktende PR for å få politikere med på laget.

Markedsføringen fremhever også at man tar sikte på lokale bileiere, slik at anlegget kan få parkerte biler vekk fra gaten. Heller ikke dette fremstår som forpliktende betingelser. Vi vil anta at et realistisk budsjett for prosjektet ikke kan ekskludere pendlere, som er et stort markedssegment. Å forbeholde anlegget for lokale bileiere ville åpenbart undergrave lønnsomheten.

Les hele innlegget.

Publisert: 2018-02-22; Kommentér

Byrådet redder Bygdøy Allé!

(2018-01-25) Byrådet har bestemt at kastanjerekkene skal få stå i Bygdøy Allé, og trikken blir ikke flyttet fra Drammensveien og Frognerveien. Dette er en stor seier for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel som har kjempet hardt mot planene om hugging og flytting. Byråd Lan Marie Berg (MDG) og leder av Frogner MDG, Arne Haabeth, møtte Audun Engh og Håkon Wium Lie fra velforeningen i dag. På en kald vinterdag ble sangen om Norges nest mest kjent gate – «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» – avsunget i pur glede. Dagsavisen skriver om møtet hvor det også ble foreslått å sette opp en statue av Jens Book-Jensen.

Det var det forrige byrådet, med Guri Melby (V) som byråd, som startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Bydøy Allé. I arbeidet ble det avholdt flere møter hvor innbyggerne ble invitert. De uttrykte massiv motstand mot å hogge trær eller flytte trikkelinjer, men utredningen – som ble gjennomført og skrevet av Norconsult – konkludere likevel med at hogging og flytting var best. De lyttet kanskje mest til Ruter som ønsker å redusere antall trikkestopp? Innbyggerne følte seg overkjørt av en prosess hvor «medvirkning» bare var i navnet.

Skarpsno, Frogner og Gimle Vel synes derfor det er særlig flott at det nye byrådet konkluderer slik innbyggerne ønsker: trærne skal få stå og at trikken skal gå der den går. Vi ser fram til å jobbe konstruktivt med kommunen for å sikre at Bygdøy Allé kan forbli en livlig strøksgate med butikker og serveringssteder. Helst vil vi redusere antall biler og busser som kjører gjennom Bygdøy Allé, men sikre at syklister, fotgjengere og lokalbilister trives.

Camilla Wilhelmsen (FrP) og Byantikvaren har også engasjert seg for å redde Bygdøy Allé. I juli 2017 sa hun: «Jeg råder byrådet til skrinlegge hele forslaget om å flytte trerekken. Bygdøy allé bør bevares slik den er i dag». Det er flott å se at politikere kan enes om gode saker på tvers av partigrenser.

Velforeningen har også tidligere sunget i Bygdøy Allé, sjekk videoen fra geriljagartneraksjonen i 2014! (Trykk på lenke nummer 10 under bildet, «Lei av å vente på nye trær langs Bygdøy Allé»)

Publisert: 2018-01-25; Kommentér

Høstmøte

Møtet i Skarpsno, Gimle og Frogner vel ble avholdt på Schafteløkken tirsdag 31. oktober 2017. Vi hadde besøk av Ulf Andenæs, kjent fra et langt virke i Aftenposten. På høstmøtet presenterte Andenæs 25 teser om behovet for nytenkning innen kulturminnevern og stedsutvikling i Oslo og andre byer.
31. oktober var 500-årsdagen for Martin Luthers 95 teser som startet reformasjonen. Andenæs mener vi i dag trenger en reformasjon av hvordan våre byer forvaltes. Hans dagsaktuelle teser understreker viktigheten av å verne historiske bydeler som Frogner. Samtidig må vi sørge for at det nye som bygges harmonerer med den eldre bebyggelsen i skala og byggeskikk. Høyhus bør ikke tillates. Våre folkevalgte må ta styringen med byplanleggingen tilbake fra private aktører, samtidig som lokaldemokratiet må styrkes gjennom beboernes aktive medvirkning i planleggingen.

Vi fikk også høre om Frogner kino som nå er kjøpt av Jan Vardøen; restauranteier, musiker, filmregissør og forfatter. Vardøen er i gang med restaurering av det bevaringsverdige lokalet og ny drift som kino. Frogner kino ble tegnet av arkitekt Lars Backer og åpnet i 1926. Daglig leder for kinoen, Tove Kampestuen, fortalte om planene fremover og om kinoens betydning for nærmiljøet fra tyve-tallet. Arbeidet følger antikvariske retningslinjer. Kinoen skal fylles med både filmer og annet innhold, men vil spesielt ønske beboerne i nærmiljøet velkommen. Målet er at kinoen igjen skal bli det lokale møtestedet den en gang var, både for barn og voksne.

Tove Kampestuen har vært med i planleggingen av nye Frogner kino fra starten. Hun har utdanning som journalist og skuespiller, og har arbeidet som musiker og skuespiller. Hun bor på Frogner, kjenner bydelen godt og gleder seg over at den nå også er blitt hennes arbeidsplass.

Etter foredrag og debatt bød velforeningen på vin, ost og kjeks og hyggelig sosialt samvær fram til kl. 22.30.

Publisert: 2017-10-15; Kommentér

Lysreklame på Skarpsno

Oslo kommune v/Miljøetaten ønsker å installere lysreklame i leskurene på Nobels gt. trikkestopp. De har sendt byggesøknad. Søknaden har ingen tegninger som viser hvordan lysreklamene vil plasseres (!), men vi tipper lysreklamen skal tverrstilles slik at det spiser fortausplass og forstyrrer bilister. Det vil antageligvis lyse hele natten for å minne oss på hva vi kan kjøpe. I Skarpsno, Gimle og Frogner vel mener vi lysreklame ikke hører hjemme i boområder hvor folk også skal sove. Trikkestoppet er en del av et historisk nabolag og lysreklame er et fremmedelement. For å stoppe forslaget må flest mulig klage på søkaden. Klager sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket med saksnummer 201714286.

Publisert: 2017-09-25; Kommentér

Skøyen Grandiosa

Et kjempebygg reiser seg. Litt utenfor vellets område, rett nok, men bygget er så høyt at det kan sees fra vellets område. Og deri ligger problemet. Bygget skal bli 16 etasjer høyt og huse hovedkontoret til Orkla. De produserer mye av det vi spiser her i landet, men jeg mister litt apetitt ved å se å slike bygg. Kanskje noen burde fortelle Orkla at vi ikke liker mat fra slike Grandiosa-bygg? Bare Venstre, KfF og Rødt stemte mot i Bystyret. Akersposten har skrevet om saken, det har Afenposten også. Dersom kundene klarer tvinge Orkla til å lage Grandisa uten paprika, kanskje vi klarer stoppe dem fra å flytte inn i en skjemmende høyblokk også?

Publisert: 2017-09-20; Kommentér

Beboergrupper i Oslo i opprør mot rådhuset

–Byutvikling skal jo være en berikelse. Man skal ikke ødelegge bra bomiljøer for å få noe som er dårligere, sier beboeraksjonen i Oslo som kjemper mot fortettelse. Skarpsno, Gimle og Frogner vel er med. Tidligere har Akersposten rapportert av beboergrupper over hele Oslo organiserer seg i Beboeraksjon Oslo i kampen mot byrådets fortettingspolitikk, og møte ble avholdt 30. august på Marienlyst skole. Aftenposten skriver at beboergruppene vurderer å starte et eget politisk parti.

Publisert: 2017-08-29; Kommentér

Årsmøte 2017 avholdt 20. april

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt generalforsamling på Schafteløkken torsdag 20. april kl. 19.00.

Statssekretær og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang kåserte over «Frogner og omkringliggende herligheter sett fra Rådhuset».

Etter årsmøtets formelle saker kåserte idligere kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen om om «Kinokultur og kinodrift i Oslo, den gang og nå. Hva skjer med Frogner og Gimle kino?»

Som vanlig avrundet vi møtet med ost og vin og hyggelig samvær.

Publisert: 2017-03-27; Kommentér

Gimle kino truet

Striden om Gimle kino fortsetter og Aftenposten skriver om saken.

Byantikvaren ønsker å verne Gimle kino, og med det sikre fremtidig kinodrift i lokalene. Eierne mener det må være mulig å bruke lokalene til andre ting om det i fremtiden ikke blir mulig å drive lønnsom kino der.

Audun Engh i Skarpsno, Gimle og Frogner vel sier:

Kinoen har i alle år hatt profil som en kvalitetskino og har et bredere publikum enn andre kinoer. Den favner alle aldersgrupper, sier han. Han er glad for at byantikvaren har sørget for en midlertidig stans av alle endringer på bygningen. […]
Kinoen viser bare film noen timer om dagen, bruken kan sikkert kombineres med andre ting for å få enda mer liv i bydelen.

Publisert: 2017-02-28; Kommentér

Kastanjene råtner i Bygdøy allé

(2017-02-14) I et stort oppslag i Dagsavisen forteller velformann Audun Engh og bystyrerepresentant Cammilla Wilhelmsen (FrP) om den sørgelige status for kastansjene i Bygdøy Allé. Camilla mener noe må gjøres:

Derfor fremmer jeg i dag et forslag til bystyret på vegne av Oslo FrP om bevaring av kastanjetrærne, og at de skiftes ut med nye kastanjetrær etter behov.

Audun Engh sier;

Det virker som om kommunen ønsker å fjerne alle trærne i Bygdøy allé, siden det er et tidsspørsmål før alle dør Det er langet et utredning … hvor det anbefales å … flytte trikketraséene som i dag går i Frognerveien og Drammensveien… Vi ønsker å beholde både trærne og trikkene der de er i dag.

Camillas forslag ligger her.

Publisert: 2017-02-14; 1 kommentar