Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Beboergrupper i Oslo i opprør mot rådhuset

–Byutvikling skal jo være en berikelse. Man skal ikke ødelegge bra bomiljøer for å få noe som er dårligere, sier beboeraksjonen i Oslo som kjemper mot fortettelse. Skarpsno, Gimle og Frogner vel er med. Tidligere har Akersposten rapportert av beboergrupper over hele Oslo organiserer seg i Beboeraksjon Oslo i kampen mot byrådets fortettingspolitikk, og møte ble avholdt 30. august på Marienlyst skole. Aftenposten skriver at beboergruppene vurderer å starte et eget politisk parti.

Publisert: 2017-08-29; Kommentér

Årsmøte 2017 avholdt 20. april

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt generalforsamling på Schafteløkken torsdag 20. april kl. 19.00.

Statssekretær og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang kåserte over «Frogner og omkringliggende herligheter sett fra Rådhuset».

Etter årsmøtets formelle saker kåserte idligere kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen om om «Kinokultur og kinodrift i Oslo, den gang og nå. Hva skjer med Frogner og Gimle kino?»

Som vanlig avrundet vi møtet med ost og vin og hyggelig samvær.

Publisert: 2017-03-27; Kommentér

Gimle kino truet

Striden om Gimle kino fortsetter og Aftenposten skriver om saken.

Byantikvaren ønsker å verne Gimle kino, og med det sikre fremtidig kinodrift i lokalene. Eierne mener det må være mulig å bruke lokalene til andre ting om det i fremtiden ikke blir mulig å drive lønnsom kino der.

Audun Engh i Skarpsno, Gimle og Frogner vel sier:

Kinoen har i alle år hatt profil som en kvalitetskino og har et bredere publikum enn andre kinoer. Den favner alle aldersgrupper, sier han. Han er glad for at byantikvaren har sørget for en midlertidig stans av alle endringer på bygningen. […]
Kinoen viser bare film noen timer om dagen, bruken kan sikkert kombineres med andre ting for å få enda mer liv i bydelen.

Publisert: 2017-02-28; Kommentér

Kastanjene råtner i Bygdøy allé

(2017-02-14) I et stort oppslag i Dagsavisen forteller velformann Audun Engh og bystyrerepresentant Cammilla Wilhelmsen (FrP) om den sørgelige status for kastansjene i Bygdøy Allé. Camilla mener noe må gjøres:

Derfor fremmer jeg i dag et forslag til bystyret på vegne av Oslo FrP om bevaring av kastanjetrærne, og at de skiftes ut med nye kastanjetrær etter behov.

Audun Engh sier;

Det virker som om kommunen ønsker å fjerne alle trærne i Bygdøy allé, siden det er et tidsspørsmål før alle dør Det er langet et utredning … hvor det anbefales å … flytte trikketraséene som i dag går i Frognerveien og Drammensveien… Vi ønsker å beholde både trærne og trikkene der de er i dag.

Camillas forslag ligger her.

Publisert: 2017-02-14; 1 kommentar

Vil kommunen fjerne p-plasser på Frogner?

Oslos nye lokalavis på nett, Vårt Oslo, skriver om parkeringssaken. Aksjonen Bevar parkeringen er sitert i saken:

Vi er tilhengere av sykkelbruk. Bydel Frogner har kanskje den høyeste bruken av sykkel i Oslo by. Men vi ser ikke noe behov for særskilt sykkelfelt i rolige boliggater. Tvert imot mener vi det vil skape nye gjennomfartsårer med større hastighet på både biler og sykler, med farlige situasjoner og ulykker vi hittil har unngått

Saken i samferdsel- og miljøkomiteen på Rådhuset 15. januar kl 17. Møtet er åpent og vi oppfordrer medlemmer til å delta!

Publisert: 2017-02-09; 1 kommentar

Gimle kino truet

Vår alles kjære Gimle kino er truet. Byantikvaren er blitt kjent med at Gimle kino «vurderes konvertert til annet formål» og har foreslått midlertidig forbud mot tiltak. Byantikvaren grunngir dette med at de verneverdige interiørene er truet dersom bruken endres. Det er viktig å verne bygget og interiøret, men det er også viktig for bydelen at kinodriften fortsettes. Plan- og Bygningsetaten støtter Byantikvarens krav om midlertidig vern og saken er oversendt Byrådsavdelingen for politisk behandling. Vellet vil følge saken framover. Sakspapirene ligger
her.

Publisert: 2017-01-18; 1 kommentar

Aksjon Bevar Parkeringen møtte i Rådhuset

Aksjon Bevar Parkeringen har vært på deputasjon hos Samferdsels- og Miljøkomiteen i Oslo Kommune. Aksjonen har mange medlemmer og stor støtte i bydelen. I møtet argumenterte aksjonen at behovsanalyse og konsekvensutredning er nødvendig før kommunen maler gatene våre røde. Les mer om aksjonen på aksjonens FB-sider og i notatet som ble fremlagt politikerne.

Publisert: 2017-01-17; Kommentér

Rekordmøte om sykler, biler, trikker og trær

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt høstmøte med tema som engasjerer mange av beboerne på Frogner. Salen på Schafteløkken var flylt til randen av engasjerte medlemmer, politikere og representanter fra Oslo kommune. Fra Rådhuset var byrådsekretær for Lan Marie Nguyen Berg (MDG, byråd for miljø og samferdsel), Anne Bakken Riise, invitert til å holde innlegg om såvel den omstridte KVU-en for Bygdøy Allé, sykkelstier kontra parkeringsplasser, og beboerparkering. Kommunen stilte mannsterke, og med seg hadde byrådsekretæren Reidun Stubbe, ansvarlig for KVU Bygdøy Allé, Catrine Schultze Carlsen, Beboerparkering, Tørres Rasmussen, arborist i Bymiljøetaten og Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet.

Camilla Wilhelmsen, (FrP), nestleder i Byutviklingskomiteen i Rådhuset, presenterte hvorfor hun ønsker hele KVU-en skrinlagt. Hun fortalte også om sitt arbeid for å bevare kastanjetrærne og plante nye i Bygdøy Allé. Av ekstrabevilgningen på 1 million til trærne har en stor del gått til andre formål. Camilla fikk atskillig større tilslutning fra salen enn det kommunens representanter hadde fått.

Noen deltagere måtte gå før Camillas presentasjon og vi har derfor lagt ut en video.

Etter en rask ommøbelering av Schafteløkkens store sal, ble det servert ost og vin, og samtalene gikk engasjert videre blant medlemmene. Møtet ble avsluttet kl. 23.00.

Publisert: 2016-10-21; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL

Høstmøte i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel holdes torsdag 20. oktober kl. 19.00 på Schafteløkken. Det er to foredragsholdere denne kvelden:

  • Camilla Wilhelmsen (FrP), nestleder i Byutviklingskomiteen i Rådhuset, vil snakke om Bygdøy Allé og Konseptvalgutredningen for alléen. Hun er kritisk til forslagene om å hugge alle trærne i gaten og plante helt nye trerekker for å få plass til trikk.
  • Anja Bakken Riise, byrådsekretær for Lan Marie Nguyen Berg, (MDG, byråd for miljø og samferdsel), vil ta opp svært aktuelle tema for bydelen, nemlig sykkelstier og parkering i området. Hun vil også kommentere forslagene om å nedlegge trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien til fordel for trikk i Bygdøy Allé.

Etter foredrag og debatt byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30. Man kommer lettest til Schafteløkken (med adresse Zahlkasserer Schafts plass 1, rett ved Frogner plass) ved å ta 20-bussen til Frogner plass. Derfra spaserer man 100 meter inn Solheims gate.

Møtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent. Ved innmelding på høstmøtet betaler man 300 kr for resten av 2016 og hele 2017.

Velkommen!

Publisert: 2016-10-09; Kommentér

Alternativ plan for sykkelveier på Bygdøy

Aksjonsgruppen som kjemper mot asfaltering av Kongsgårdjordet på Bygdøy har utarbeidet en alternativ plan som ivaretar kulturlandskapet på en bedre måte. I stedet for en bred trasé for fotgjengere og syklister i begge retninger, legger det alterative forslaget opp til fortau på begge sider av alléen. Løsningen er mer symmetrisk og inngrepene underkaster seg Kongsgården. Bildene under viser planen fra Bygdøylokket og fram til Folkemuséet.

Forslaget er tegnet av Simen Gylseth hos Bjørbekk & Lindheim.

Se også video fra Bymiljøetaten som illustrerer forslaget som har skapt store protester på Bygdøy.

Publisert: 2016-10-05; Kommentér