Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTE 2021

GENERALFORSAMLING 2021 holdes digitalt tirsdag 20. april 2021 kl 19.00

på plattformen ZOOM. Lenke til møtet sendes medlemmene på epost i god tid før Årsmøtet, og på nytt samme dag. Ta kontakt med Jo Piene på telefon 930 93 296 eller epost til  post@skarpsnovel.no hvis du ikke får epost med lenke før møtet, så får vi samtidig registreret din epostadresse.

Dagsorden

1. Velkommen

2. Valg av en person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2020

4. Regnskap for 2020

5. Valg av styret

Etter generalforsamlingen: 

Styret vil kort informere om aktuelle saker i bydelen, men mulighet også for medlemmer til å ta opp nye saker de mener fortjener oppmerksomhet.

KÅSERI OM EIENDOMMEN TINKERN

Øyvind Neslein vil holde et bildekåseri om Tinkern – Framneshagen – og den vakre villaen fra 1855 som brant og ble revet i 1981.

AKTUELLE SAKER I BYDELEN:

– Ombygging til sykkelfelt i Gyldenløves gate

– Nissen skole

– Utbygging på tomten Frognerhjemmet

– Tyrihans kiosken tilbake til Frogner

– Trafikksituasjonen i Bygdøy allé

– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass:

 «Når kastanjene blomstrer» er Norges mest solgte singel gjennom tidene: 1956-versjonen solgte 250.000 plater i et land med 3,4 millioner mennesker! Vellet ønsker å hedre Jens Book-Jenssen med en byste eller statue på Thomas Heftyes plass. Kunstneren Håkon Fagerås har laget utkast, og vi har en dialog med Oslo kommune bl.a. om plassering. Det koster endel penger å få til dette, men vi tror det er en god investering for vårt nabolag. Vellet søker kontakt med mulige bidragsytere. Håkon Wium Lie <haakon@wiumlie.no> er kontaktperson og informerer om planene.

Nærmere om valg av styre:  Valgkomitéen presenterer sitt forslag til styre basert på medlemmer som er på valg og forslag innsendt før årsmøtet. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv.

Styrets medlemmer i 2020:     På valg 2021, markert med:*

Audun Engh, leder 

Håkon Wium Lie 

Anne-Lise Heitmann 

Jo Piene 

Lene Ørnhoft *

Eva Lystad *

Lene Ørnholt og Eva Lystad stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår Kjetil Wiedswang som nytt medlem.

Valgkomiteen har bestått av Øyvind Kaul Kragerud og Ragnar Bryne. Ragnar Bryne går ut, og som nytt medlem i valgkomiteen foreslås Per Ove Asperud.

Revisor er Thor Eckmann.

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene gir anledning til å ha inntil 7 medlemmer i styret. Henvendelse kan rettes til valgkomitéen ved Øyvind Kaul Kragerud, epost ok@kragerudco.no

Publisert: 2021-03-22; Kommentér

Det er i år 70 år siden Jens Book-Jenssen først lanserte sin «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» som gjorde alléen til Norges nest mest berømte gate. Fortjener han ikke en statue på Thomas Heftyes plass?

Jens Book-Jenssen (1910-1999) – Book’n som han gjerne ble kalt – spilte første gang inn den berømte sangen og valsen «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» i 1950 med Øivind Berghs Bristolorkester. Men da han spilte den inn på nytt i 1956 med arrangement av Egil Monn-Iversen, slo den virkelig igjennom og gjorde Bygdøy Allé til Norges nest-mest berømte gate – etter Karl Johans gate.

«Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» i 1956-versjonen ble en av landets største evergreens noensinne og solgte i hele 250 000 singel-eksemplarer, noe som er tidenes mest solgte singel i Norge. Teksten til slageren ble skrevet av Gunnar Kaspersen, og melodien ble komponert av Kristian Hauger.

Book’n var en gledespreder i etterkrigstidens Norge, med en innsmigrende og glad syngestil og melodiøse melodier. Hvem husker vel ikke «En liten gylden ring», «Jeg blir så glad når solen skinner», «Det er lov å være blid», «Det blir atter sol og sommer» og «Vi seiler mot lykken»?

Book’n var norgeshistoriens suverent mest solgte plateartist og hans aktive karriere strakte seg over mer enn 60 år.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel mener at Jens Book-Jenssen fortjener en statue i sin elskede kastanje-allé, og vi foreslår en skulptur av ham midt i gatens lengdestrekning – nemlig på Thomas Heftyes plass. Ta en titt på denne videofilmen med styremedlemmene Audun Engh og Håkon Wium Lie, laget for vellet av Hans Haga:

Publisert: 2020-10-07; Kommentér

«Tyrihans» kiosken tilbake til Frogner?

DEN KLASSISKE NARVESENKIOSKEN som fra 1920 årene til 1980 sto på Amtmanns Furus Plass i krysset Frognerveien / Frederiks Stangs gate bør tilbakeføres, foreslår styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.

Her er to videoer om saken, først en video fra lagringsplassen på Vinterbro, der to styremedlemmer i velforeningen, Håkon Wium Lie og Audun Engh, tar til orde for tilbakeføring av den klassiske Narvesen-kiosken. Kiosken er bevart på Vinterbro, og filmopptakene er gjort der. Kiosken bør få ny bruk til berikelse for bydelen, f.eks. som en tradisjonell pølsebod, ladestasjon for mobiltelefoner eller andre formål.


Narvesenkiosken Tyrihans ble tegnet av de klassisk orienterte arkitektene Ree & Buch i 1923.  De samme arkitektene tegnet bl.a. funkisgården ved siden av Gimle Kino og Vigelandsmuseet.   Et annet eksemplar av Tyrihans-kiosken står på Folkemuseet.
Kiosken lå på Amtmann Furus Plass, ved krysset Frognerveien/ Frederik Stangs gate. Den ble fjernet 1. april 1980 og forært til Lokaltrafikkhistorisk Forening,  Kiosken har siden stått på Vinterbro, rett ved Tusenfryd. Planen var å etablere et  museumsprosjekt viet lokaltransport, men det er ikke realisert. Lokaltrafikkhistorisk Forening må nå avvikle sin samling av eldre bygninger og vogner på Vinterbro, pga. planlagt veibygging. Vegvesenet tilbyr gratis flytting av kiosken. 


Skarpsno, Gimle og Frogner vel foreslår at kiosken tilbakeføres til sitt opprinnelige sted på Frogner, som en byreparasjon. Vellet er i dialog med Lokaltrafikkhistorisk Forening om prosjektet. Byantikvar Janne Wilberg støtter forslaget om tilbakeføring av kiosken.
Begge videofilmene er laget av Hans Haga.

SISTE: I sitt møte den 13. oktober ga Bydelsutvalget enstemmig sin tilslutning til forslaget, og støtter initiativet om tilbakeføring av «Tyrihans» til kommunal grunn forvaltet av bydelen. 

Link til video fra kioskens nåværende oppbevaringssted på Vinterbro:

Den 8. september presenterte vellets formann Audun Engh planene for Bydelsutvalget i møtets åpne halvtime:

Publisert: 2020-10-07; Kommentér

ÅRSMØTET DEN 24. MARS ER AVLYST

Til medlemmene i Skarpno, Gimle og Frogner Vel.
Pga. helserisikoen ved koronaviruset og generelle råd fra helsemyndighetene har styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel besluttet av avlyse årsmøtet tirsdag 24. mars.
På møtet skulle medlemmene ihht. innkallingen godkjenne årsberetning og regnskap.
Dessuten skulle møtet gjennomføre valg for de fire styreplassene som er på valg i år. 
De fire styremedlemmene som er på valg stiller alle igjen, og det er ikke kommet andre forslag til nye styremedlemmer.
Se årsberetning, regnskap, opplegg og valg i det trykte  heftet som er sendt til alle medlemmene.
Vi vil be medlemmer som har kommentarer til de tre punktene om å sende dem til styret så raskt som mulig (epost audun.engh@gmail.com, tlf. 92622626)
Hvis det kommer ingen eller kun få merknader, foreslår vi at dette tolkes slik at medlemmene gir sin tilslutning til de tre punktene på årsmøteprogrammet. Dermed kan det nåværende styret anses gjenvalgt, og fortsette sitt arbeid.
I tillegg vil vi ta opp medlemmenes godkjenning av årsmøtesakene på høstmøtet, som blir holdt oktober/november.
Vi vil om ikke lenge sende medlemmene et nyhetsbrev med oppdatering om de aktuelle sakene i bydelen som velforeningen arbeider med. De er også nevnt i innkallingen. 
Hilsen
Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.
Kontakt:
Styreleder Audun EnghEpost:  audun.engh@gmail.comMobltlf. 92622626
Vellets nettside: www.skarpsnovel.no
Facebookside: https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel/

Publisert: 2020-03-12; Kommentér

Velkommen til Årsmøte 24. mars

 S K A R P S N O, G I M L E OG F R O G N E R V E L 

holder generalforsamling tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00 på Schafteløkken, Frogner menighetshus 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Valg av en person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2019 

4. Regnskap for 2019 

5. Valg av styre og valgkomite 

Etter generalforsamlingen: 

HVORDAN SKAL VI BEVEGE OSS PÅ FROGNER? HVA SKJER I BYGDØY ALLÉ? 

Presentasjon ved Rune Gjøs, Bymiljøetaten, og deretter åpen debatt. 

I 2019 ble kollektivfeltet i Bygdøy allé avviklet for å få plass til sykkelfelt. Resultatet har vært forsinkede busser. Biltrafikken i BA er økt fordi Løkkeveien er stengt for gjennomkjøring. Flertallet i Bydelsutvalget ønsker at sykkelfeltet skal avvikles og kollektivfeltet gjenåpnes. Andre har foreslått i stedet å begrense bruken av privatbiler i BA, særlig i rushtiden. 

Vi får en presentasjon om dette fra Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Mobilitets-divisjonen, Bymiljøetaten. Han tar også opp trafikk i bydelen generelt. 

Et annet tema vi tar opp er salting av sykkelfeltet for å sikre helårssykling. Det kan resultere i at kastanjetrær dør. Finnes det alternative metoder, eller bør saltingen uansett avvikles straks, av hensyn til trærne? 

Etter presentasjonen og en spørrerunde åpner vi for debatt blant medlemmene. Hva mener vi om fjerning av kollektivfelt, etablering av sykkelfelt og foreslått redusert adgang for privatbiler til å kjøre i BA i rushtiden? Vi avslutter debatten med en avstemning om hva vellet skal mene. 

GARTNERIET PÅ BYGDØ KONGSGÅRD 

Presentasjon ved Marianne Leisner, driftsansvarlig for gartneriet. 

Gartnerivirksomheten på Bygdø Kongsgård er nå bygd opp igjen etter nedleggelse i 1980-årene. Visjonen for stedet er økologisk og bynært landbruk, der kretsløp mellom jord, planter, dyr og mennesker står i sentrum. Gartneriet formidler disse verdiene gjennom drift, kurs, seminarer, kafétilbud og tilrettelagt turområde. 

Marianne Leisner er utdannet i hagebruk og landskapsplanlegging på landbrukshøgskolen på Ås. Hun har arbeidet som landskapsplanlegger i Gaia arkitekter og utviklet innenfor økologisk hagebruk og permakultur. Hun har vært med på å utvikle Gartneriet siden 2014. 

ANDRE AKTUELLE SAKER I BYDELEN 

Styret vil kort informere om andre aktuelle saker i bydelen, med mulighet også for medlemmer til å ta opp nye saker. Blant sakene styret informerer om er: 

– Planene for Filipstad 

– Utbygging på Nissen skole 

– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate 

– Beboerparkering 

– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien. 

Fra ca. kl. 21 til 22.30 runder vi av med sosialt samvær og servering av ost og vin. 

—- 

Nærmere om valg av styre: 

Valgkomitéen presenterer sitt forslag til styre basert på medlemmer som er på valg og forslag innsendt før årsmøtet. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv. 

Styrets medlemmer i 2019: På valg i år er fire medlemmer, markert med * 

Audun Engh, leder * 

Håkon Wium Lie * 

Anne-Lise Heitmann * 

Jo Piene * 

Lene Ørnhoft 

Eva Lystad 

De fire stiller til gjenvalg. 

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene åpner for inntil 7 medlemmer i styret. Forslag må sendes senest 17. mars til valgkomitéen ved Øyvind Kaul Kragerud, epost ok@kragerudco.no 

Publisert: 2020-02-28; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL tirsdag 22. oktober kl. 19.00

Møtet holdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass).  Man kommer til Schafteløkken med trikk 12 eller buss 20 til Frogner Plass. Gå 100 meter inn Solheims gaten.

Hovedinnslaget på møtet blir paneldebatt der vi har invitert nyvalgte medlemmer av Frogner Bydelsutvalg. Tema blir viktige saker i bydel Frogner de kommende fire år: Hva mener de folkevalgte i Frogner Bydelsutvalg? På slutten av møtet byr vi på ost og vin. 

Alle de syv partiene i det nye bydelsutvalget er invitert, og dessuten deltar Senterpartiets representant i det nye bystyret, Bjørg Sandkjær. 

 Blant temaene vi kan ta opp med politikerne er: 

Bygdøy alle; nyplanting av trær og den økte trafikken etter at Løkkeveien ble stengt for biltrafikk. 

Filipstad; hva skjer med beboerforeningenes forslag Fjordbyparken. 

Majorstuen stasjon; Vellet går in for moderat utbygging, i tråd med Byantikvarens forslag. 

Gyldenløves gate; den vedtatte sykkelveien. 

Nissen skole; Vil forslagene til utbygging ødelegge skolens verdi som kulturminne? 

Beboerparkering for el-biler. 

Overordnede planer for bydelen. 

Disse lokalpolitikerne kommer: 

Høyre: Jens Jørgen Lie. 

Arbeiderpartiet: Bjarne Lagesen 

Venstre: Tore Wilken Nitter Walaker 

SV: Karin Beate Theodorsen 

Rødt: Peder Ressem Østring 

Senterpartiet: Bjørg Sandkjær. 

Miljøpartiet De Grønne: Adam T. Tumidajewicz

Fremskrittspartiet: Ole Malmsten

NYTT OM HOTELLET I SOMMEROGATEN:   Vi får også en kort presentasjon av det nye hotellet som Nordic etablerer i det gamle bydelshuset i Sommerogaten, ved salgsdirektør Marianne Bergseng. 

Hotellet skal hete «Sommero», og Nordic legger vekt på at det skal bli «Oslos første nabolagshotell». De vil åpne for at alle kan benytte ulike tilbud i hotellet, inkludert skoleklasser. Vestkantbadet blir offentlig tilgjengelig. Det blir et kulturhus med en stor sal knyttet til hotellet, åpent for ulike brukere. 

Man kan lese mer om hotellet som åpner våren 2022 her: https://www.sommerrohotel.com/ 

SERVERING: Etter disse to innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30. 

VERVEPREMIE: Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200. 

FACEBOOK-SIDE Hvis du er på Facebook kan du “like” vår side der og følge med på nyheter som jevnlig legges ut. 

https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel

AV PLASS- OG SIKKERHETSHENSYN ER ANTALL DELTAGERE BEGRENSET TIL 100 PERSONER, OG VI ANBEFALER Å KOMME TIDLIG I TILFELLE DØRENE MÅ STENGES.

 

Publisert: 2019-10-07; Kommentér

Hvorfor er ikke nye trær blitt plantet i Bygdøy Allé?

I januar 2018 annonserte byrådet at trerekkene i Bygdøy Allé skulle bevares, og byråden ble belønnet med sang fra velforeningen. I september bevilget byrådet 8,6 millioner for å gjennomføre nyplantingen. Men fortsatt har ingen trær blitt plantet. Til Aftenposten sier styreleder Audun Engh:

Det er bekymringsfullt at et politisk vedtak ikke blir fulgt opp. Det får meg til å lure på om forsinkelsen skyldes sommel, eller om det er noen i etaten som ikke er enig i vedtaket om å bevare trærne,

Camilla Wilhelmsen (FrP), som først la fram forslag om å bevilge penger til trerekken sier:

Jeg er sterkt bekymret. Jeg skulle gjerne visst at de hadde en tidsplan for dette

Men byråd Lan Marie Berg sier at planen står ved lag, selvom den er forsinket:

Det skal ikke være noen tvil om at dagens allé og kastanjetrærne skal bevares. Bygdøy allé er en historisk og vakker gate, og trærne bør stå der de alltid har stått i gatetverrsnittet

Vi skal følge med og følge opp.

Publisert: 2019-09-25; Kommentér

Høstmøte 2019 – sett av kvelden!

Vellets Høstmøte blir tirsdag den 22. oktober kl 19 på Schafteløkken. Vi kommer tilbake med program, som i år bl.a. blir foredrag / debatt ved en eller flere av Frogner Bydelsutvalg sine nyvalgte / gjenvalgte politikere.

Publisert: 2019-09-10; 1 kommentar

Sykkelstier i Gyldenløves gate – uttalelse fra SGFV

Vårt Oslo skriver: «Nå er løsningen for sykkelvei i Gyldenløves gate bestemt. Det blir sykkelfelt i begge retninger, men 50 parkeringsplasser bevares. – Jeg er helt satt ut og kan nesten ikke tro det er sant, sier oppgitt lokalbeboer».

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt uenig i kommunens konklusjon om Gyldenløvesgates fremtid. Her er vår uttalelse om saken: 


— Uttalelse til naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt og fjerning av alle parkeringsplasser i Gyldenløves gate.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel uttaler seg til utsendt naboinformasjon januar 2019 «Tiltak for  syklende og gående i Gyldenløves gate». Ifølge naboinformasjonen innebærer forslaget å: •Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate •Legge rød asfalt på sykkelfeltene og reasfaltere veibanen •Fjerne all gateparkering på begge sider av Gyldenløves gate for å frigjøre plass til sykkelfeltene •Stramme inn de fleste kryssene •Fjerne alle HC-plasser og flytte disse til tverrgående gater •Ikke tillate varelevering til forretninger/næringsdrivende nederst i Gyldenløves gate men flytte til nærliggende gater •Ladestolper for el-biler i Gyldenløves gate vil fjernes og få ny plassering

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt kritisk til Bymiljøetatens manglende involvering av beboere, velforeninger og Frogner Bydelsutvalg i denne saken. Bymiljøetaten kjører frem et forslag til gjennomføring med kort varsel uten å se på alternative løsninger i samarbeid med involverte parter. Vi ber derfor om at tiltaket ikke gjennomføres, men at det gjennomføres en grundig utredning og  konsekvensanalyse der de berørte parter og valgte bydelspolitikere involveres.


—Mangel på involvering

Bymiljøetaten begrunner tiltaket med at forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate vil bedres. Vi mener at en prosess med aktiv medvirkning vil gi alternative løsninger som gjør at Gyldenløves gate kan brukes i et fint samspill av gående, kjørende og syklende.

—Vellet støtter vedtaket i Frogner Bydelsutvalg.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel støtter vedtak fra Frogner Bydelsutvalgs møte 5.2.2019 sitert under: «1. Bydelsutvalget i Frogner uttaler seg til utsendt naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate. Bydelsutvalget har ved flere anledninger formidlet sine synspunkter, både muntlig og skriftlig vedrørende sykkelstrategien. 2. Gyldenløves er en av Oslos vakreste parkgater til stor glede for så vel gående, syklende og kjørende. Bydelsutvalget viser til vedtak fra oktober 2018, der vi ønsker løsning med blandet trafikk. Å fjerne parkeringsplassene i gaten til fordel for egne sykkelveier er verken nødvendig eller ønskelig i Gyldenløves gate. Bymiljøetaten bør heller i en første fase tilrettelegge for tryggere trafikk for alle trafikanter gjennom fartstiltak, sykkelskilting, utbedre veidekke og tilrettelegge bedre i kryss. 3. Bydelsutvalget i Frogner ber om at Bymiljøetaten i større grad må inkludere bydelen i planleggingen av prosjekter i bydelene. Det ville både bydelen og Bymiljøetaten tjene på.»

— Sterk motstand i lokalmiljøet – vil ødelegge bokvalitet

Gyldenløves gate er en vakker parkgate med brede fortau og veibane hvor gående, syklende og biler deler veibanen uten problemer. Å fjerne parkering for beboere på begge sider av gaten vil skape  store utfordringer for barnefamilier, eldre og næringsdrivende som er avhengig av å kunne parkere i gaten for å komme til boligen sin eller drive sin   forretningsvirksomhet. Det etablerte bomiljøet vil kraftig reduseres og det vil kunne tvinge barnefamilier til å flytte ut av byen. Vi foreslår å gjennomføre fartsbegrensende tiltak i Gyldenløves gate, noe som vil medføre at syklister  og kjørende fint kan dele veibanen som her er mye bredere enn andre gater i bydelen. Vi foreslår å prøve ut dette for en periode og følge opp med målinger av biltrafikk og antall syklister og kartlegge erfaringene. Biltrafikken i Gyldenløves gate er redusert betraktelig ved at gjennomkjøring er mindre og beboerparkering har redusert fremmedparkering i gaten. Forholdene for syklister er gode i Gyldenløves gate, og kan derfor ikke sammenlignes med mere trafikkerte gater hvor sykkelfelt er nødvendig. Vi er sterkt uenig i at å fjerne parkering og bygge opphøyde, røde sykkelfelter vil «bedre forholdene for gående i Gyldenløves gate» som Bymiljøetaten bruker som begrunnelse. Vi har til gode å høre noen som klager på at forholdene for gående er dårlige- snarere tvert imot – og ber Bymiljøetaten dokumentere sin påstand om dette og hvor de har dette fra.

— Alternativer må utredes

Vellet ber derfor om at det utredes alternativer som ikke ødelegger gaten og boforholdene i Gyldenløves gate. Vi mener det er fullt mulig å finne et alternativ som gir plass til både syklister og trafikanter og gående i et fint samspill i Gyldenløves gate.

Hilsen Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Publisert: 2019-05-30; Kommentér

Bydelens dag

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var tilstede på bydelens dag, på Frogner stadion 4. mai. Vi stilte med vårt nye banner og informerte om aktuelle saker vi arbeider med. Vi bød også på boller og brus, til avveksling fra ost og rødvin.

Publisert: 2019-05-11; Kommentér