Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTE 2019

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avoldt Årsmøte torsdag 4. april kl 19.00 på Schafteløkken. Styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Etter Årsmøtes formelle saker ble det arrangert:

PANELDEBATT MED LOKALPOLITIKERE

Det er valg til bystyre og bydelsutvalg i høst, og vi hadde invitert alle partiene til å delta i en debatt om viktige saker for Oslo og Frogner bydel de neste fire årene. Blant temaene som ble tatt opp var:

– Planene for utbygging på Majorstuen
– Planene for Filipstad
– Utbygging på Nissen skole
– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate
– Beboerparkering
– Garasjeanlegget i Kruses gate
– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien
– Bygdøy Alles fremtid

Følgene lokalpolitikere deltok i panelbedatten:
Jens Jørgen Lie fra Høyre
Lene Løken fra Arbeiderpartiet
Arne Haabeth fra Miljøpartiet De Grønne
Ole Malmsten fra Fremskrittspartiet
Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet
Tore Walaker fra Venstre

Styreleder Audun Engh ledet debatten.

Møtet ble som vanlig avsluttet med ost og rødvin frem til kl 22.30.

Publisert: 2019-03-11; Kommentér

Vi vant mot parkeringshuset!

Planene om å bygge et gedigent underjordisk parkeringshus på Frogner ser ut til å være stoppet etter at Arbeiderpartiet har snudd i saken. Dette er en stor seier for Velforeningen som har kjempet hardt mot tiltaket. Utbyggerne har presentert prosjektet som et grønt anlegg, primært for lading av snille sykler. Vi tror garasjen heller ville øke bilbruken og pendlertrafikken i området.

Velforeningene i området Frogner, Briskeby, Homansbyen, Skovveien har stått sammen i saken. Vi har også hatt støtte fra lokale politikere: Lene Løken (AP), Ole Jacob Kjendlie (AP), Arne Olav Haabeth (MDG), Tore Nitter Walaker (V) og Anne Lise Bergenheim (V). Takk til alle, hurra!

VårtOslo har en artikkel om saken

Publisert: 2018-11-01; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE TIRSDAG 23. OKTOBER

Møtet holdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass).

Vi starter møtet med et foredrag ved Liv Berit Tessem, forfatter, journalist og guide:
«Elitene på Frogner gjennom 300 år: Fra plankeadel til kunstnere, skipsredere og statsråder»

Etter foredraget vil vi orientere om aktuelle saker i bydelen, med innspill også fra medlemmene.

* Parkeringsanlegget for 600 biler i Kruses gate
* Bygdøy allé; hva skal skje med nyplanting av kastanjer og utvikling av «bydelsgate»?
* Trikkelinjene i bydelen; ombygging og forslag om flytting av trikkelinjer til Skovveien.
* Sykkelveier og beboerparkering.
* Nybygg på Nissen skole
* Ulovlig nybygg i Frognerveien
* Beboeraksjon Oslo og arbeidet for å påvirke partiene frem til neste kommunevalg 2019.
* Utbyggingen på Filipstad.

Etter foredrag og debatt byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Vellets arbeid er avhengig av en god økonomi. Vi ber derfor medlemmene om å betale kontingenten på kr. 300 for 2019 via nettbank eller giro innen 23. oktober. Kontonummer er 0530 03 53128. Medlemmer med registrert e-postadresse vil motta faktura i egen e-post. Gamle og nye medlemmer kan også betale kontingenten kontant eller med VIPPS ved møtestart 23. oktober.

Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200.

Publisert: 2018-10-06; Kommentér

Planter nye trær i Bygdøy allé

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har lenge kjempet for trærne i Bygdøy Allé. I 2014, da Oslo kommune hadde stoppet vedlikeholdet av trærne, plantet vi nye trær. NRK rapporterte om aksjonen.

Det er en stor glede å nå kunne rapportere at byrådet nå har bevilget 8,6 millioner kroner til planting av 65 nye kastanjetrær i Bygdøy Allé. Byråd Lan Marie Berg sier til Dagsavisen at «nå kommer det endelig nye trær. Bymiljøetaten vil så snart det er mulig neste år starte arbeidet. Vi vil også gi trærne bedre vekstvilkår enn hva de har i dag. Blant annet sørge for at de ikke blir så utsatt for salting som de er i dag»

Velforeningen takker for bevilgningen. Vi skal følge med og følge opp!

Publisert: 2018-10-01; Kommentér

Årsmøte på Schafteløkken 3. mai 2018


Det ble avholdt årsmøte i Skarspno, Gimle og Frogner Vel torsdag 3. mai 2018 i lokalene til Schafteløkken Frogner menighetshus. Vellet hadde invitert flere talere for å belyse dagsaktuelle spørsmål i bydelen. Kveldens første innlegg var ved Daniel Rees, Byrådsekretær for Miljø- og samferdsel, som snakket om «En grønnere og mer levende by» – Byrådets planer for bedre luft, mindre trafikk og mer levende bymiljø i distriktet. Rees fikk applaus for at byrådet har reddet kastanjerekkene i Bygdøy Allé, og litt motstand mot planene om å stenge Løkkeveien.

Jan Vardøen har nylig overtatt Frogner Kino, og sammen med faglig leder Tove Kampestuen ga han en rikt illustrert oppdatering om tilbakeføringen av kinoen til dens opprinnelige utseende. Når kinoen åpnes, kan vil glede oss til at blant annet alle spillefilmer fra norsk filmproduksjon gjennom tidene skal vises.

Etter den formelle delen av møtet fortalte formidlingsleder Linken Apall-Olsen fra Bymuséet om Bymuseets oppgaver og aktuelle utstillinger. Vellets leder, Audun Engh, har personlig bidratt med interiøret fra egen kjellerstue anno 1968.

Åse Amundsen orienterte om byggeplaner ved Hartvig Nissen som vil kunne fortette området ved ballplassen.

Eva Lystad orinterte om det planlagte garasjeanlegget under Kruses gate og om et ulovlig oppsatt anneks i Frognerveien. Det er stort egasjement i lokalmiljøet om slike bygg og planer.

I den formelle delen av årsmåtet ble følgende personer gjevalgt: Audun Engh (leder), Håkon Wium Lie, Anne-Lise Heitmann og Jo Piene. Kjetil Landrog ble innvalgt som nytt styremedlem. Lene Ørnhoft og Eva Lystad var ikke på valg og fortsetter i styret.

Tilslutt invitererte velforeningen til ost og vin og en hyggelig stund frem til kl 22.30. SIDEN VELFORENINGEN I ÅR RUNDER 30 ÅR, ble det også feiret med bursdagskake.

Publisert: 2018-04-09; Kommentér

Bygdøy Allé reddet

Vedtak i Oslo Bystyre 28. februar:

«Bystyret ber byrådet sørge for at Bygdøy Allé blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter og at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre.»

«Byrådet bes sørge for at Bygdøy Allé bevares med dagens trasé, med trerekker der de i dag er plassert, samtidig som flest mulig av de eksisterende kastanjetrærne skal bevares og pleies så lenge som mulig, med gradvis utskiftning etter behov.»

Publisert: 2018-03-05; Kommentér

Parkeringsgarasje på Frogner

«Et stort parkeringsanlegg på Frogner vil fremme pendling med bil, stikk i strid med politiske målsettinger» skriver Audun Engh, styreleder i vellet, i et innlegg i Vårt Oslo.

Parkeringsanlegget markedsføres som et «mobilitetshus» for elbiler. Vi kan ikke se at det er lagt inn i planen for prosjektet noen forpliktelser om at det kun skal være for elbiler. Utbyggerne fremhever elbiler, men det fremstår som uforpliktende PR for å få politikere med på laget.

Markedsføringen fremhever også at man tar sikte på lokale bileiere, slik at anlegget kan få parkerte biler vekk fra gaten. Heller ikke dette fremstår som forpliktende betingelser. Vi vil anta at et realistisk budsjett for prosjektet ikke kan ekskludere pendlere, som er et stort markedssegment. Å forbeholde anlegget for lokale bileiere ville åpenbart undergrave lønnsomheten.

Les hele innlegget.

Publisert: 2018-02-22; Kommentér

Byrådet redder Bygdøy Allé!

(2018-01-25) Byrådet har bestemt at kastanjerekkene skal få stå i Bygdøy Allé, og trikken blir ikke flyttet fra Drammensveien og Frognerveien. Dette er en stor seier for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel som har kjempet hardt mot planene om hugging og flytting. Byråd Lan Marie Berg (MDG) og leder av Frogner MDG, Arne Haabeth, møtte Audun Engh og Håkon Wium Lie fra velforeningen i dag. På en kald vinterdag ble sangen om Norges nest mest kjent gate – «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» – avsunget i pur glede. Dagsavisen skriver om møtet hvor det også ble foreslått å sette opp en statue av Jens Book-Jensen.

Det var det forrige byrådet, med Guri Melby (V) som byråd, som startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Bydøy Allé. I arbeidet ble det avholdt flere møter hvor innbyggerne ble invitert. De uttrykte massiv motstand mot å hogge trær eller flytte trikkelinjer, men utredningen – som ble gjennomført og skrevet av Norconsult – konkludere likevel med at hogging og flytting var best. De lyttet kanskje mest til Ruter som ønsker å redusere antall trikkestopp? Innbyggerne følte seg overkjørt av en prosess hvor «medvirkning» bare var i navnet.

Skarpsno, Frogner og Gimle Vel synes derfor det er særlig flott at det nye byrådet konkluderer slik innbyggerne ønsker: trærne skal få stå og at trikken skal gå der den går. Vi ser fram til å jobbe konstruktivt med kommunen for å sikre at Bygdøy Allé kan forbli en livlig strøksgate med butikker og serveringssteder. Helst vil vi redusere antall biler og busser som kjører gjennom Bygdøy Allé, men sikre at syklister, fotgjengere og lokalbilister trives.

Camilla Wilhelmsen (FrP) og Byantikvaren har også engasjert seg for å redde Bygdøy Allé. I juli 2017 sa hun: «Jeg råder byrådet til skrinlegge hele forslaget om å flytte trerekken. Bygdøy allé bør bevares slik den er i dag». Det er flott å se at politikere kan enes om gode saker på tvers av partigrenser.

Velforeningen har også tidligere sunget i Bygdøy Allé, sjekk videoen fra geriljagartneraksjonen i 2014! (Trykk på lenke nummer 10 under bildet, «Lei av å vente på nye trær langs Bygdøy Allé»)

Publisert: 2018-01-25; Kommentér

Høstmøte

Møtet i Skarpsno, Gimle og Frogner vel ble avholdt på Schafteløkken tirsdag 31. oktober 2017. Vi hadde besøk av Ulf Andenæs, kjent fra et langt virke i Aftenposten. På høstmøtet presenterte Andenæs 25 teser om behovet for nytenkning innen kulturminnevern og stedsutvikling i Oslo og andre byer.
31. oktober var 500-årsdagen for Martin Luthers 95 teser som startet reformasjonen. Andenæs mener vi i dag trenger en reformasjon av hvordan våre byer forvaltes. Hans dagsaktuelle teser understreker viktigheten av å verne historiske bydeler som Frogner. Samtidig må vi sørge for at det nye som bygges harmonerer med den eldre bebyggelsen i skala og byggeskikk. Høyhus bør ikke tillates. Våre folkevalgte må ta styringen med byplanleggingen tilbake fra private aktører, samtidig som lokaldemokratiet må styrkes gjennom beboernes aktive medvirkning i planleggingen.

Vi fikk også høre om Frogner kino som nå er kjøpt av Jan Vardøen; restauranteier, musiker, filmregissør og forfatter. Vardøen er i gang med restaurering av det bevaringsverdige lokalet og ny drift som kino. Frogner kino ble tegnet av arkitekt Lars Backer og åpnet i 1926. Daglig leder for kinoen, Tove Kampestuen, fortalte om planene fremover og om kinoens betydning for nærmiljøet fra tyve-tallet. Arbeidet følger antikvariske retningslinjer. Kinoen skal fylles med både filmer og annet innhold, men vil spesielt ønske beboerne i nærmiljøet velkommen. Målet er at kinoen igjen skal bli det lokale møtestedet den en gang var, både for barn og voksne.

Tove Kampestuen har vært med i planleggingen av nye Frogner kino fra starten. Hun har utdanning som journalist og skuespiller, og har arbeidet som musiker og skuespiller. Hun bor på Frogner, kjenner bydelen godt og gleder seg over at den nå også er blitt hennes arbeidsplass.

Etter foredrag og debatt bød velforeningen på vin, ost og kjeks og hyggelig sosialt samvær fram til kl. 22.30.

Publisert: 2017-10-15; Kommentér

Lysreklame på Skarpsno

Oslo kommune v/Miljøetaten ønsker å installere lysreklame i leskurene på Nobels gt. trikkestopp. De har sendt byggesøknad. Søknaden har ingen tegninger som viser hvordan lysreklamene vil plasseres (!), men vi tipper lysreklamen skal tverrstilles slik at det spiser fortausplass og forstyrrer bilister. Det vil antageligvis lyse hele natten for å minne oss på hva vi kan kjøpe. I Skarpsno, Gimle og Frogner vel mener vi lysreklame ikke hører hjemme i boområder hvor folk også skal sove. Trikkestoppet er en del av et historisk nabolag og lysreklame er et fremmedelement. For å stoppe forslaget må flest mulig klage på søkaden. Klager sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket med saksnummer 201714286.

Publisert: 2017-09-25; Kommentér