Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Årsmøte 14. april

Skarpsno og Gimle Vel inviterer til Årsmøte torsdag 14 april kl. 19 på Schafteløkken. Årsmøtet vil behandle forslag om å utvide Velets område til å omfatte Frogner, samt navneendring til Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. (Forslag til Vedtekter, Forslag til Vedtak)

Etter Årsmøtets formelle saker vil Jens Jørgen Lie, Høyrerepresentant og leder i Frogner Bydelsutvalg, snakke om

HVORDAN SER BYDEL FROGNER UT OM 20 ÅR?

  • Byutviklingsprosjekter som kommer
  • Nytt reglement for bydelene og bydelenes ansvarsområde
  • Befolkningssammensetning og planlegning

Påfølgende debatt og mulighet for å ta opp aktuelle saker med bydelsutvalglederen. Årsmøtet avsluttes med ost og vin og en hyggelig prat frem til kl. 22.30.

Nye medlemmer kan melde seg inn ved inngangen. Ta gjerne med naboer og venner som kan tenke seg å bli medlemmer av Velet. Medlemmer kan betale manglende kontingent-innbetalinger på kr. 300 til kontonummer 0530.03.53128 eller betale kontant ved inngangen – alternativt med Vipps over mobiltelefonen.

Vedlagte kart viser det foreslåtte området. Hel linje viser dagens grenser og stiplet linje viser forslaget.