Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Årsmøte 26. mai

Det ble avholdt årsmøte i Skarpsno og Gimle Vel mandag 26. mai kl. 19.00 i lokalene i Videnskaps-akademiet, 2 etg.

Årsberetning og regnskap ble vedtatt, og styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt.

Representanter for styret orienterte om aktuelle saker der Skarpsno og Gimle Vel har engasjert seg, som utviklingen i Filipstad-utbyggingen, velets arbeid for trærne i Bygdøy Allé, planene om å bygge boliger/kontorer i den åpne hagen ved gamle Røde Kors-klinikken, reklametårn i offentlig byrom i vårt distrikt, og kommuneplanen «Oslo mot 2030» som hadde høringsfrist 31.mai og der verneplaner for Skarpsno/Gimle foreslås fjernet. Den planlagte basketball-banen i Skarpsno parken ble det også orientert om, godt hjulpet av plantegninger fra velmedlemmer i salen.

Etter Årsmøtets formelle saker holdt arkitekt Didrik Hvoslef-Eide foredrag om de senere års byutvikling i Oslo, og satte også søkelys på de aktuelle planene om å bygge igjen Røde Kors-hagen.

Årsmøtet ble avsluttet med ost og vin og en hyggelig prat frem til ca kl. 22.30.

Reklametårn endelig fjernet i Drammensveien!

Skarpsno Vel (som det het dengang) kjempet lenge og aktivt mot lysreklametårnene som dukket opp i Drammensveien og Bygdøy Alle i 2005. Nå, snart 10 år senere er tårnet ved Drammensveien 98 erstattet med en et lavere tårn uten reklamevinduer. Les mer på stans.no.

Verneplaner for Skarpsno/Gimle foreslås fjernet

Byrådet i Oslo foreslår å oppheve omkring 500 reguleringsplaner og erstatte dem med en ny Kommunedelplan. Mange av reguleringsplanene inneholder vernebestemmelser, og ved å oppheve planene vil store deler av byen miste vern av trivelige nabolag. Dette gjelder også for Skarpsno og Gimle som begge mister sine reguleringsplaner. Vi har laget et utkast til svar på forslaget. Vi oppfordrer også medlemmer til å skrive egne høringssvar. Lån gjerne argumenter fra kladden vår.