Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Valg 2015: Hva mener partiene om trærne i Bygdøy Allé?

(2014-08-28) Vi har spurt partiene hva de mener om trærne i Bygdøy allé. På kort sikt: ønsker partiene at Oslo kommune skal gjenoppta vedlikehold av trærne i Bygdøy allé og plante nye trær som erstatning for gamle trær som hugges? På lang sikt, ønsker partiene at Bygdøy allé skal være en allé også i framtiden, og at nye tiltak som sykkeltrasé må tilpasses opprettholdelse av de to trerekkene? (En allé er en gate med trær på begge sider av veien)
Sjekk svarene!

– Ser ut som en krigssone

Dagsavisen skriver en artikkel om felling av trær langs toglinjen i vårt område. «Fredag forrige uke fjernet Jernbaneverket trærne mellom blokkene på Skøyen i Oslo og toglinja som går gjennom området. Naboene beskriver toglinja som områdets «grønne lunge», og sier den beskyttet de som bor bare noen få meter unna mot både støy og støv.»