Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTET 2024

blir den 18. april på Schafteløkken. Nærmere informasjon kommer senere.