Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Parkeringsgarasje på Frogner

«Et stort parkeringsanlegg på Frogner vil fremme pendling med bil, stikk i strid med politiske målsettinger» skriver Audun Engh, styreleder i vellet, i et innlegg i Vårt Oslo.

Parkeringsanlegget markedsføres som et «mobilitetshus» for elbiler. Vi kan ikke se at det er lagt inn i planen for prosjektet noen forpliktelser om at det kun skal være for elbiler. Utbyggerne fremhever elbiler, men det fremstår som uforpliktende PR for å få politikere med på laget.

Markedsføringen fremhever også at man tar sikte på lokale bileiere, slik at anlegget kan få parkerte biler vekk fra gaten. Heller ikke dette fremstår som forpliktende betingelser. Vi vil anta at er realistisk budsjett for prosjektet ikke kan ekskludere pendlere, som er et stort markedssegment. Å forbeholde anlegget for lokale bileiere ville åpenbart undergrave lønnsomheten.

Les hele innlegget.

Årsmøte 3.mai

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholder årmøte torsdag 3. mai kl 19 på Schafteløkken. Programmet er ennå ikke fastlagt, men vi vil ha valg på styremedlemmer, et eller flere engasjerende innlegg om området vi bor i, og vin og ost. Vellet ønsker alle beboere i området velkommen som medlemmer. Og dersom du kjenner kandidater som bør sitte i styret tar valgkomitéen gjerne et hint om dette. Øyvind Kaul Kragerud (91200300) og Ragnar Bryne (41609779) sitter i valgkomitéen.