Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Lysreklame på Skarpsno

Oslo kommune v/Miljøetaten ønsker å installere lysreklame i leskurene på Nobels gt. trikkestopp. De har sendt byggesøknad. Søknaden har ingen tegninger som viser hvordan lysreklamene vil plasseres (!), men vi tipper lysreklamen skal tverrstilles slik at det spiser fortausplass og forstyrrer bilister. Det vil antageligvis lyse hele natten for å minne oss på hva vi kan kjøpe. I Skarpsno, Gimle og Frogner vel mener vi lysreklame ikke hører hjemme i boområder hvor folk også skal sove. Trikkestoppet er en del av et historisk nabolag og lysreklame er et fremmedelement. For å stoppe forslaget må flest mulig klage på søkaden. Klager sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket med saksnummer 201714286.

Skøyen Grandiosa

Et kjempebygg reiser seg. Litt utenfor vellets område, rett nok, men bygget er så høyt at det kan sees fra vellets område. Og deri ligger problemet. Bygget skal bli 16 etasjer høyt og huse hovedkontoret til Orkla. De produserer mye av det vi spiser her i landet, men jeg mister litt apetitt ved å se å slike bygg. Kanskje noen burde fortelle Orkla at vi ikke liker mat fra slike Grandiosa-bygg? Bare Venstre, KfF og Rødt stemte mot i Bystyret. Akersposten har skrevet om saken, det har Afenposten også. Dersom kundene klarer tvinge Orkla til å lage Grandisa uten paprika, kanskje vi klarer stoppe dem fra å flytte inn i en skjemmende høyblokk også?