Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Bygdøy Allé reddet

Vedtak i Oslo Bystyre 28. februar:

«Bystyret ber byrådet sørge for at Bygdøy Allé blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter og at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre.»

«Byrådet bes sørge for at Bygdøy Allé bevares med dagens trasé, med trerekker der de i dag er plassert, samtidig som flest mulig av de eksisterende kastanjetrærne skal bevares og pleies så lenge som mulig, med gradvis utskiftning etter behov.»