Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

FrP følger opp vedtak om nyplanting i Bygdøy Allé

FrP fikk gjennomslag for 1 million kroner til nyplanting av trær i Bydøy Allé, men byråd Guri Melby vil helst bruke pengene annerledes. I et brev skriver hun at pengene også vil brukes til fjerning av stubber og gir ingen dato for planting. Camilla Wilhelmsen (FrP) følger saken og har sendt disse spørsmålene til byråden:

  1. Byråden skriver i sitt svar: «Det er derfor ansett som hensiktsmessig å bruke de bevilgede midlene til rydding av gjenværende stubber og nyplanting av trær der det er hensiktsmessig.» Dette er ikke i samsvar med bystyrets vedtak. Jeg ber om bekreftelse på at byråden vil følge bystyret vedtak og instruere bymiljøetaten om å benytte midlene til nyplanting av trær.
  2. Byråden besvarte ikke spørsmålet om når trærne blir plantet ut.
  3. Byråden skriver at bymiljøetaten har vurdert at alle trær må felles innen få år. Hvem i bymiljøetaten har fattet denne beslutningen og på hvilket faglig grunnlag?

Dette er betimelige spørsmål til en byråd og etat som virker lite interessert i å ta vare på trærne i Bygdøy Allé.