Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Høstmøte

Møtet i Skarpsno, Gimle og Frogner vel ble avholdt på Schafteløkken tirsdag 31. oktober 2017. Vi hadde besøk av Ulf Andenæs, kjent fra et langt virke i Aftenposten. På høstmøtet vil Andenæs presentere 25 teser om behovet for nytenkning innen kulturminnevern og stedsutvikling i Oslo og andre byer. 31. oktober var 500-årsdagen for Martin Luthers 95 teser som startet reformasjonen. Andenæs mener vi i dag trenger en reformasjon av hvordan
våre byer forvaltes. Hans dagsaktuelle teser understreker viktigheten av å verne historiske bydeler som Frogner. Samtidig må vi sørge for at det nye som bygges harmonerer med den eldre bebyggelsen i skala og byggeskikk. Høyhus bør ikke tillates. Våre folkevalgte må ta styringen med byplanleggingen tilbake fra private aktører, samtidig som lokaldemokratiet må styrkes gjennom beboernes aktive medvirkning i planleggingen.

Vi fikk også høre om Frogner kino som nå er kjøpt av Jan Vardøen; restauranteier, musiker, filmregissør og forfatter. Han planlegger restaurering av det bevaringsverdige lokalet og ny drift som kino. Frogner kino ble tagnet av arkitekt Lars Backer og åpnet i 1926. Daglig leder for kinoen, Tove Kampestuen, fortalte om planene fremover om kinoens betydning for nærmiljøet fra tyve-tallet. Arbeidet følger antikvariske retningslinjer. Kinoen skal fylles med både filmer og annet innhold, men vil spesielt ønske beboerne i nærmiljøet velkommen. Målet er at kinoen igjen skal bli det lokale møtestedet den en gang var, både for barn og voksne.

Tove Kampestuen har vært med i planleggingen av nye Frogner kino fra starten. Hun har utdanning som journalist og skuespiller, og har arbeidet som musiker og skuespiller. Hun bor på Frogner, kjenner bydelen godt og gleder seg over at den nå også er blitt hennes arbeidsplass.

Etter foredrag og debatt bød foreninge på vin, ost og kjeks og hyggelig sosialt samvær fram til kl. 22.30.

Publisert: 2017-10-15; Kommentér

Lysreklame på Skarpsno

Oslo kommune v/Miljøetaten ønsker å installere lysreklame i leskurene på Nobels gt. trikkestopp. De har sendt byggesøknad. Søknaden har ingen tegninger som viser hvordan lysreklamene vil plasseres (!), men vi tipper lysreklamen skal tverrstilles slik at det spiser fortausplass og forstyrrer bilister. Det vil antageligvis lyse hele natten for å minne oss på hva vi kan kjøpe. I Skarpsno, Gimle og Frogner vel mener vi lysreklame ikke hører hjemme i boområder hvor folk også skal sove. Trikkestoppet er en del av et historisk nabolag og lysreklame er et fremmedelement. For å stoppe forslaget må flest mulig klage på søkaden. Klager sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, merket med saksnummer 201714286.

Publisert: 2017-09-25; Kommentér

Skøyen Grandiosa

Et kjempebygg reiser seg. Litt utenfor vellets område, rett nok, men bygget er så høyt at det kan sees fra vellets område. Og deri ligger problemet. Bygget skal bli 16 etasjer høyt og huse hovedkontoret til Orkla. De produserer mye av det vi spiser her i landet, men jeg mister litt apetitt ved å se å slike bygg. Kanskje noen burde fortelle Orkla at vi ikke liker mat fra slike Grandiosa-bygg? Bare Venstre, KfF og Rødt stemte mot i Bystyret. Akersposten har skrevet om saken, det har Afenposten også. Dersom kundene klarer tvinge Orkla til å lage Grandisa uten paprika, kanskje vi klarer stoppe dem fra å flytte inn i en skjemmende høyblokk også?

Publisert: 2017-09-20; Kommentér

Beboergrupper i Oslo i opprør mot rådhuset

–Byutvikling skal jo være en berikelse. Man skal ikke ødelegge bra bomiljøer for å få noe som er dårligere, sier beboeraksjonen i Oslo som kjemper mot fortettelse. Skarpsno, Gimle og Frogner vel er med. Tidligere har Akersposten rapportert av beboergrupper over hele Oslo organiserer seg i Beboeraksjon Oslo i kampen mot byrådets fortettingspolitikk og møte ble avholdt 30. august på Marienlyst skole. Aftenposten skriver at beboergruppene vurderer å starte et eget politisk parti.

Publisert: 2017-08-29; Kommentér

Årsmøte 2017 avholdt 20. april

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt generalforsamling på Schafteløkken torsdag 20. april kl. 19.00.

Statssekretær og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang kåserte over «Frogner og omkringliggende herligheter sett fra Rådhuset».

Etter årsmøtets formelle saker kåserte idligere kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen om om «Kinokultur og kinodrift i Oslo, den gang og nå. Hva skjer med Frogner og Gimle kino?»

Som vanlig avrundet vi møtet med ost og vin og hyggelig samvær.

Publisert: 2017-03-27; Kommentér

Gimle kino truet

Striden om Gimle kino fortsetter og Aftenposten skriver om saken.

Byantikvaren ønsker å verne Gimle kino, og med det sikre fremtidig kinodrift i lokalene. Eierne mener det må være mulig å bruke lokalene til andre ting om det i fremtiden ikke blir mulig å drive lønnsom kino der.

Audun Engh i Skarpsno, Gimle og Frogner vel sier:

Kinoen har i alle år hatt profil som en kvalitetskino og har et bredere publikum enn andre kinoer. Den favner alle aldersgrupper, sier han. Han er glad for at byantikvaren har sørget for en midlertidig stans av alle endringer på bygningen. […]
Kinoen viser bare film noen timer om dagen, bruken kan sikkert kombineres med andre ting for å få enda mer liv i bydelen.

Publisert: 2017-02-28; Kommentér

Kastanjene råtner i Bygdøy allé

(2017-02-14) I et stort oppslag i Dagsavisen forteller velformann Audun Engh og bystyrerepresentant Cammilla Wilhelmsen (FrP) om den sørgelige status for kastansjene i Bygdøy Allé. Camilla mener noe må gjøres:

Derfor fremmer jeg i dag et forslag til bystyret på vegne av Oslo FrP om bevaring av kastanjetrærne, og at de skiftes ut med nye kastanjetrær etter behov.

Audun Engh sier;

Det virker som om kommunen ønsker å fjerne alle trærne i Bygdøy allé, siden det er et tidsspørsmål før alle dør Det er langet et utredning … hvor det anbefales å … flytte trikketraséene som i dag går i Frognerveien og Drammensveien… Vi ønsker å beholde både trærne og trikkene der de er i dag.

Camillas forslag ligger her.

Publisert: 2017-02-14; 1 kommentar

Vil kommunen fjerne p-plasser på Frogner?

Oslos nye lokalavis på nett, Vårt Oslo, skriver om parkeringssaken. Aksjonen Bevar parkeringen er sitert i saken:

Vi er tilhengere av sykkelbruk. Bydel Frogner har kanskje den høyeste bruken av sykkel i Oslo by. Men vi ser ikke noe behov for særskilt sykkelfelt i rolige boliggater. Tvert imot mener vi det vil skape nye gjennomfartsårer med større hastighet på både biler og sykler, med farlige situasjoner og ulykker vi hittil har unngått

Saken i samferdsel- og miljøkomiteen på Rådhuset 15. januar kl 17. Møtet er åpent og vi oppfordrer medlemmer til å delta!

Publisert: 2017-02-09; 1 kommentar

Gimle kino truet

Vår alles kjære Gimle kino er truet. Byantikvaren er blitt kjent med at Gimle kino «vurderes konvertert til annet formål» og har foreslått midlertidig forbud mot tiltak. Byantikvaren grunngir dette med at de verneverdige interiørene er truet dersom bruken endres. Det er viktig å verne bygget og interiøret, men det er også viktig for bydelen at kinodriften fortsettes. Plan- og Bygningsetaten støtter Byantikvarens krav om midlertidig vern og saken er oversendt Byrådsavdelingen for politisk behandling. Vellet vil følge saken framover. Sakspapirene ligger
her.

Publisert: 2017-01-18; 1 kommentar

Aksjon Bevar Parkeringen møtte i Rådhuset

Aksjon Bevar Parkeringen har vært på deputasjon hos Samferdsels- og Miljøkomiteen i Oslo Kommune. Aksjonen har mange medlemmer og stor støtte i bydelen. I møtet argumenterte aksjonen at behovsanalyse og konsekvensutredning er nødvendig før kommunen maler gatene våre røde. Les mer om aksjonen på aksjonens FB-sider og i notatet som ble fremlagt politikerne.

Publisert: 2017-01-17; Kommentér