Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTET 2023

Dato for Årsmøtet 2023 er satt til mandag 24. april. Som vanlig starter møtet kl. 19.00.

Publisert: 2023-01-23; Kommentér

STEMMER FRA EN BYGÅRD

Et av medlemmene i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har skrevet en nydelig bok om bygården sin, Thomas Heftyesgt. 45. Boken gjenlyder av stemmer gjennom 120 år med historier fra hundrevis av levde liv – fra bygården sto ferdig i år 1900 og frem til pandemien i 2020. Vibeke Thorsen har et stort materiale å øse av. Først og fremst sine egne 70 år i bygården; først som barn på hyppige besøk hos mormor, morfar og tante, deretter fra sitt eget voksenliv i gården med mann og barn. Hennes egen fortellerstemme vekker til live mormorens minner og morens oppvekst i bygården, naboers beretninger og ikke minst gamle dokumenter fra en fjern tid. Hun er så heldig å ha naboer som har bodd der hele sitt liv. Slik som Pål som husker drøye 80 år og så langt tilbake som til sin egen trehjulsykkel, der faren hadde montert et skilt med «Gi ikke gutten penger til is.» Og umistelige dokumenter fra den strenge gårdsbestyrerens korrespondanse med leieboerne om alt fra husleie til installeringen av vannklosetter i 1934. Responsen fra beboerne var delte. «..fordi innleggingen av WC eventuelt vilde bety en økning i husleien vil jeg derfor heller renoncere på WC.» Bøttedo i baktrappen holdt for mange, men vannklosetter ble det.

Det er 120 år med gleder og sorger. Store sorger. Avskjedshilsen til klassen fra morens jødiske venninne 26.november 1942 «Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.»

Uhyggen med Quislings bolig to-tre kvartaler unna.

Fra fremtiden blir skapt i bokens første sider med sporvogner og elektrisk lys i Frognerveien, til hun og mannen nå sitter som besteforeldre på det som en gang var mormorens kjøkken, er boken et stykke Oslo-historie.

Som småbarnsforeldre på 70-tallet med mange unger i gården og godt samhold mellom beboerne, som etterhvert ble selveiere, ble innredning av hobbyrom i kjelleren og lekeplasser i bakgården viktige oppgaver. Men nye, mørke skyer ruvet på himmelen i form av rivningsplaner og saneringstrusler i bydelen, og det ble store saker å engasjere seg i. Et kapittel i boken er viet det Vibeke Thorsen kaller politiske nesten-katastrofer. Allerede i 1971 besluttet Bystyret å legge en firefelts motorvei gjennom Frognerparken. Galskapen ble fulgt opp allerede i 1974 med den såkalte Frognerplanen. Den gikk ut på å sanere hele området med gamle, vakre villaer og hager mellom Kirkeveien, Frognerveien, Eckersbergsgate/Odinsgate og Professor Dahls gate med henblikk på sosial boligbygging. Og i 1992 planla myndighetene nedhugging av alle kastanjetrærne i Bygdøy Allé for å utvide kjørebanen. Eksemplene er mange fler, men kampen om bevaring av Schafteløkken ble nærmest en revolusjon. Frogner menighet hadde overtatt den historiske løkkebebyggelsen allerede i 1910, uten helt å forstå ansvaret. I 1985 var forfallet gått så langt at bygningene så ut som gamle rønner, og menighetsrådet ville rive dem. Bestyrtelsen blant folk ble enorm, og tradisjonen tro ble det dannet aksjonsgruppe. Frontene sto steilt mot hverandre i mange år inntil Bystyret vedtok bevaring av kulturskatten, og i 1989 ble Schafteløkken restaurert. Denne perlen på Frogner har en stor plass i bydelens hjerte og følges av beboerne med et våkent blikk.

Vibeke Thorsen er en god forteller. Boken «Thomas Heftyesgt. 45» ble til under corona-pandemien, som nå er blitt en del av historien. Vil du lese om livene i Thomas Heftyes gate 45 kan boken kjøpes hos Norli eller på Bymuseet. Man kan også kontakte forfatteren direkte på mobilnr. 924 85 062 eller epost anne.vibeke.thorsen@gmail.com.

Anne-Lise Heitman

Publisert: 2023-01-16; Kommentér

HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL

Møtet ble avholdt torsdag 3. november 2022 kl. 19:00 på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass). Møtet var fulltegnet.

Fra innkallingen til møtet:

Styret ønsker medlemmene velkommen og orienterer om aktuelle saker. 

Deretter får vi kåseriet «Fra administrasjonsbygg for Oslo Lysverker til Sommerro House 2015-2022 – historien bak den lange transformasjonsprosessen og hvordan man har jobbet». Om tilbakeføring og nennsom restaurering, om leting etter riktige materialer og farger. Klarer man å bygge nytt rundt verdifulle interiør og kunstverk? Hvordan innpasse ny teknikk og krav?
Lisbeth Halseth, partner og kulturminneansvarlig hos LPO arkitekter, gir oss et innblikk i arbeidet.

På vellets høstmøte oktober 2017 holdt historiker, forfatter og tidligere journalist Ulf Andenæs et kåseri med 26 punkter om utbygging og bevaring i Oslo.  Nå har han skrevet boken «Arkitekturoppgjøret», der han tar et oppgjør med sjelløs modernistisk arkitektur, og løfter frem den tradisjonsbaserte klassiske arkitekturen som respekterer naturen og omgivelsene.
På årets høstmøte kåserer han om tema fra boken.

Servering
Etter disse innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22:30.

Påmelding
I likhet med vårens Årsmøte har vi påmelding til Høstmøtet, og antall deltagere begrenses til 60 personer pluss styret. Påmelding skjer skriftlig ved å besvare denne e-posten, eller sende sms til 99726854. Meld også fra om påmeldingen gjelder én eller to personer.

Betaling av medlemskontingent for 2022
Kontingenten for 2022 må være betalt for å delta på Høstmøtet.

Vervepremie
Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200. Kontingenten kan da betales med vipps.

Facebook
Hvis du er på Facebook kan du “like” vår side der og følge med på nyheter.
https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel/

Nettside
Man kan også følge våre aktiviteter på www.skarpsnovel.no

Hilsen styret
Andreas Melander (leder), Jo Piene, Eva Lystad, Håkon Wium Lie, Lene Ørnhoft, Audun Engh, Kjetil Wiedswang, Anne-Lise Heitmann.  E-post til styret: post@skarpsnovel.no

Publisert: 2022-10-21; Kommentér

Dato for høstmøte

Torsdag 3. november kl 19 avholder Skarpsno, Gimle & Frogner Vel sitt tradisjonelle høstmøte på Schafteløkken. Vi lover et interessant program og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Publisert: 2022-09-26; Kommentér

Barokkbrunsj i Gange-Rolvs gate

Lørdag 15. oktober kl 11:00 er et mulig å oppleve barokkmusikk i et aldeles storslagent rom på Skarpsno. Løkken Nøisomhed åpner sine dører og publikum vil få et skjeldent innsyn i barokk galskap. Fra programmet:

Til alle tider har galskapen fascinert mennesket. I 1600-tallets London pleide byens innbyggere å betale for inngang til House of Bedlam, en institusjon som huset mange ulykkelige skjebner og forstyrrede mennesker. Denne fascinasjonen er noe som har blitt gjenspeilet i musikken fra denne tiden gjennom arieformen «Mad songs»: her synger «gale» karakterer, og fordi galskap ofte skildres med store og kraftige humørsvigninger, er musikken full av kontraster og dramatikk. På lunsjkonserten med Bislet Barokk får dere gjennom musikken, reise inn i hodene til mange av de diliriske karakterene som, av komponister som Purcell og Eccles, skildres på 1600-tallet

Billetter her: https://osloearly.no/pf/15-oktober-barokkbrunsj/

Publisert: 2022-09-19; Kommentér

Ny styreleder valgt

På første styremøte etter Årsmøtet som var 19. mai, ble Andreas Melander valgt til ny styreleder. Andreas har også for flere år siden vært styreleder i vellet. Vi ønsker ham velkommen tilbake som styreleder i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel!

Publisert: 2022-05-26; Kommentér

Årsmøtet 19. mai 2022

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var glade for igjen å kunne invitere medlemmene til Årsmøte på Schafteløkken torsdag 19. mai kl 19.00 etter to års pause under pandemien.

Innkallingen var sendt ut i god tid mht fristen på tre uker, og medlemmene var oppfordret til å melde seg på skriftlig og betale kontingenen for 2022 før møtet. Styret hadde denne gang satt maks antall til 60 deltagere pluss styret.

Da Årsmøtet måtte endre tidspunkt fra opprinnelig planlagte 12. mai til 19. mai (grunnet utleier), ble programmet for møtet endret når det gjaldt kåsør.

PÅ DAGSORDEN STO :

1. Velkommen

2. Valg av person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2021

4. Regnskap for 2021

5. Endring av vedtektene,

6. Valg av styre

Årsberetning og regnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent. 

ENDRING AV VEDTEKTENE.

På Årsmøtet 2021 kom det forslag fra et av medlemmene om å endre vedtektene fra bruken av ordet formann til leder.  Endring av vedtektene krever ¾ flertall i lovlig innkalt generalforsamling. Saken ble derfor satt opp på årsmøtet 2022. Det var på forhånd kommet inn en mail fra et av medlemmene som ønsket å beholde ordet leder. Forslag til avstemming: Endre i vedtektene til å bruke leder og nestleder. Forslaget ble vedtatt med en stemme imot.

VALG AV STYRE OG VALGKOMITE.

Fire av styremedlemmene var på valg og ble gjenvalgt. Som nytt styremedlem hadde valgkomiteen innstilt Andreas Melander. Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent, og styret består etter valget av Audun Engh, Håkon Wium Lie, Anne-Lise Heitmann, Jo Piene, Lene Ørnhoft, Eva Lystad, Kjetil Wiedswang og Andreas Melander.

Audun Engh har vært styreleder i vellet i ni år, og styremedlem før det. Han hadde nå meddelt at han ikke lenger ønsket å være leder. Stor applaus til Audun for hans store og lange innsats gjennom disse årene!

Slik vedtektene tilsier konstituerer styret seg selv og velger ny styreleder på første styremøte, som blir i uke 21.

Valgkomiteen ble også gjenvalgt og består av Per Ove Asperud og Øyvind Kaul Kragerud, mens Thor Eckmann fortsetter som revisor.

Etter generalforsamlingens formelle program ble det gitt en orientering om aktuelle saker i bydelen:

– Reguleringsplan for Heia 
– Utbygging på tomten Frognerhjemmet
– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass 

– Status Uranienborg Kirke – ombygging av kirketrappen

– Filipstad og fjerning av fergeterminalen

– Utbygging på Nissen skole     

Kveldens kåsør var Arkitekt Einar Jarmund fra Einar Jarmund & Co AS som presenterte en liste over 12 vesentlige og inngripende premisser for å oppnå en menneskevennlig og levedyktig utbygging av Filipstad, etterfulgt av en spennende dialog med møtedeltagerne.

Vellet holder på sin hyggelige tradisjon med ost og vin etter det formelle møtet, og kvelden ble også denne gang avsluttet ca kl 22.30.

Publisert: 2022-04-19; Kommentér

Heia Heia!

Faksimile fra Aftenposten

(2022-01-27) Heia er et unikt nabolag i vårt omårde. En liten stikkvei fra Bygdøy Allé tar deg til et område som er vakkert og vel bevart. Men et hull i reguleringsplanen åpner for bygging i hager som ikke er eksplisitt vernet. Velforeningen har tatt opp kampen for å tette hullet og styremedlem Eva Lystad leder kampen. Aftenposten skriver om saken i dag.

Lenke

Publisert: 2022-01-27; Kommentér

Nyplantet eik i Skarpsnoparken

I dag, 5. mai 2021, ble det plantet et flott eiketre i Skarpsnoparken. Måtte det vokse seg stort og være til pryd og glede de neste 1000 år. På bilde to kan man også se den kjempestore poppelen som Vellet reddet fra hugst noen år tilbake. En poppel vil ikke leve like lenge som en eik, men vi håper også dette treet har mange år foran seg. Takk til Oslo kommune for planting.

Publisert: 2021-05-04; Kommentér

ÅRSMØTE 2021

GENERALFORSAMLING 2021 holdes digitalt tirsdag 20. april 2021 kl 19.00

på plattformen ZOOM. Lenke til møtet sendes medlemmene på epost i god tid før Årsmøtet, og på nytt samme dag. Ta kontakt med Jo Piene på telefon 930 93 296 eller epost til  post@skarpsnovel.no hvis du ikke får epost med lenke før møtet, så får vi samtidig registreret din epostadresse.

Dagsorden

1. Velkommen

2. Valg av en person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2020

4. Regnskap for 2020

5. Valg av styret

Etter generalforsamlingen: 

Styret vil kort informere om aktuelle saker i bydelen, men mulighet også for medlemmer til å ta opp nye saker de mener fortjener oppmerksomhet.

KÅSERI OM EIENDOMMEN TINKERN

Øyvind Neslein vil holde et bildekåseri om Tinkern – Framneshagen – og den vakre villaen fra 1855 som brant og ble revet i 1981.

AKTUELLE SAKER I BYDELEN:

– Ombygging til sykkelfelt i Gyldenløves gate

– Nissen skole

– Utbygging på tomten Frognerhjemmet

– Tyrihans kiosken tilbake til Frogner

– Trafikksituasjonen i Bygdøy allé

– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass:

 «Når kastanjene blomstrer» er Norges mest solgte singel gjennom tidene: 1956-versjonen solgte 250.000 plater i et land med 3,4 millioner mennesker! Vellet ønsker å hedre Jens Book-Jenssen med en byste eller statue på Thomas Heftyes plass. Kunstneren Håkon Fagerås har laget utkast, og vi har en dialog med Oslo kommune bl.a. om plassering. Det koster endel penger å få til dette, men vi tror det er en god investering for vårt nabolag. Vellet søker kontakt med mulige bidragsytere. Håkon Wium Lie <haakon@wiumlie.no> er kontaktperson og informerer om planene.

Nærmere om valg av styre:  Valgkomitéen presenterer sitt forslag til styre basert på medlemmer som er på valg og forslag innsendt før årsmøtet. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv.

Styrets medlemmer i 2020:     På valg 2021, markert med:*

Audun Engh, leder 

Håkon Wium Lie 

Anne-Lise Heitmann 

Jo Piene 

Lene Ørnhoft *

Eva Lystad *

Lene Ørnholt og Eva Lystad stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår Kjetil Wiedswang som nytt medlem.

Valgkomiteen har bestått av Øyvind Kaul Kragerud og Ragnar Bryne. Ragnar Bryne går ut, og som nytt medlem i valgkomiteen foreslås Per Ove Asperud.

Revisor er Thor Eckmann.

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene gir anledning til å ha inntil 7 medlemmer i styret. Henvendelse kan rettes til valgkomitéen ved Øyvind Kaul Kragerud, epost ok@kragerudco.no

Publisert: 2021-03-22; Kommentér