Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Byrådet redder Bygdøy Allé!

(2018-01-25) Byrådet har bestemt at kastanjerekkene skal få stå i Bygdøy Allé, og trikken blir ikke flyttet fra Drammensveien og Frognerveien. Dette er en stor seier for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel som har kjempet hardt mot planene om hugging og flytting. Byråd Lan Marie Berg (MDG) og leder av Frogner MDG, Arne Haabeth, møtte Audun Engh og Håkon Wium Lie fra velforeningen i dag. På en kald vinterdag ble sangen om Norges nest mest kjent gate – «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» – avsunget i pur glede. Dagsavisen skriver om møtet hvor det også ble foreslått å sette opp en statue av Jens Book-Jensen.

Det var det forrige byrådet, med Guri Melby (V) som byråd, som startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Bydøy Allé. I arbeidet ble det avholdt flere møter hvor innbyggerne ble invitert. De uttrykte massiv motstand mot å hogge trær eller flytte trikkelinjer, men utredningen – som ble gjennomført og skrevet av Norconsult – konkludere likevel med at hogging og flytting var best. De lyttet kanskje mest til Ruter som ønsker å redusere antall trikkestopp? Innbyggerne følte seg overkjørt av en prosess hvor «medvirkning» bare var i navnet.

Skarpsno, Frogner og Gimle Vel synes derfor det er særlig flott at det nye byrådet konkluderer slik innbyggerne ønsker: trærne skal få stå og at trikken skal gå der den går. Vi ser fram til å jobbe konstruktivt med kommunen for å sikre at Bygdøy Allé kan forbli en livlig strøksgate med butikker og serveringssteder. Helst vil vi redusere antall biler og busser som kjører gjennom Bygdøy Allé, men sikre at syklister, fotgjengere og lokalbilister trives.

Camilla Wilhelmsen (FrP) og Byantikvaren har også engasjert seg for å redde Bygdøy Allé. I juli 2017 sa hun: «Jeg råder byrådet til skrinlegge hele forslaget om å flytte trerekken. Bygdøy allé bør bevares slik den er i dag». Det er flott å se at politikere kan enes om gode saker på tvers av partigrenser.

Velforeningen har også tidligere sunget i Bygdøy Allé, sjekk videoen fra geriljagartneraksjonen i 2014! (Trykk på lenke nummer 10 under bildet, «Lei av å vente på nye trær langs Bygdøy Allé»)