Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTET DEN 24. MARS ER AVLYST

Til medlemmene i Skarpno, Gimle og Frogner Vel.
Pga. helserisikoen ved koronaviruset og generelle råd fra helsemyndighetene har styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel besluttet av avlyse årsmøtet tirsdag 24. mars.
På møtet skulle medlemmene ihht. innkallingen godkjenne årsberetning og regnskap.
Dessuten skulle møtet gjennomføre valg for de fire styreplassene som er på valg i år. 
De fire styremedlemmene som er på valg stiller alle igjen, og det er ikke kommet andre forslag til nye styremedlemmer.
Se årsberetning, regnskap, opplegg og valg i det trykte  heftet som er sendt til alle medlemmene.
Vi vil be medlemmer som har kommentarer til de tre punktene om å sende dem til styret så raskt som mulig (epost audun.engh@gmail.com, tlf. 92622626)
Hvis det kommer ingen eller kun få merknader, foreslår vi at dette tolkes slik at medlemmene gir sin tilslutning til de tre punktene på årsmøteprogrammet. Dermed kan det nåværende styret anses gjenvalgt, og fortsette sitt arbeid.
I tillegg vil vi ta opp medlemmenes godkjenning av årsmøtesakene på høstmøtet, som blir holdt oktober/november.
Vi vil om ikke lenge sende medlemmene et nyhetsbrev med oppdatering om de aktuelle sakene i bydelen som velforeningen arbeider med. De er også nevnt i innkallingen. 
Hilsen
Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.
Kontakt:
Styreleder Audun EnghEpost:  audun.engh@gmail.comMobltlf. 92622626
Vellets nettside: www.skarpsnovel.no
Facebookside: https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel/