Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Høstmøte

Møtet i Skarpsno, Gimle og Frogner vel ble avholdt på Schafteløkken tirsdag 31. oktober 2017. Vi hadde besøk av Ulf Andenæs, kjent fra et langt virke i Aftenposten. På høstmøtet presenterte Andenæs 25 teser om behovet for nytenkning innen kulturminnevern og stedsutvikling i Oslo og andre byer.
31. oktober var 500-årsdagen for Martin Luthers 95 teser som startet reformasjonen. Andenæs mener vi i dag trenger en reformasjon av hvordan våre byer forvaltes. Hans dagsaktuelle teser understreker viktigheten av å verne historiske bydeler som Frogner. Samtidig må vi sørge for at det nye som bygges harmonerer med den eldre bebyggelsen i skala og byggeskikk. Høyhus bør ikke tillates. Våre folkevalgte må ta styringen med byplanleggingen tilbake fra private aktører, samtidig som lokaldemokratiet må styrkes gjennom beboernes aktive medvirkning i planleggingen.

Vi fikk også høre om Frogner kino som nå er kjøpt av Jan Vardøen; restauranteier, musiker, filmregissør og forfatter. Vardøen er i gang med restaurering av det bevaringsverdige lokalet og ny drift som kino. Frogner kino ble tegnet av arkitekt Lars Backer og åpnet i 1926. Daglig leder for kinoen, Tove Kampestuen, fortalte om planene fremover og om kinoens betydning for nærmiljøet fra tyve-tallet. Arbeidet følger antikvariske retningslinjer. Kinoen skal fylles med både filmer og annet innhold, men vil spesielt ønske beboerne i nærmiljøet velkommen. Målet er at kinoen igjen skal bli det lokale møtestedet den en gang var, både for barn og voksne.

Tove Kampestuen har vært med i planleggingen av nye Frogner kino fra starten. Hun har utdanning som journalist og skuespiller, og har arbeidet som musiker og skuespiller. Hun bor på Frogner, kjenner bydelen godt og gleder seg over at den nå også er blitt hennes arbeidsplass.

Etter foredrag og debatt bød velforeningen på vin, ost og kjeks og hyggelig sosialt samvær fram til kl. 22.30.