Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Trærne består i Bygdøy Allé!

Skarpsno og Gimle Vel har lenge engasjert seg for trærne i Bygdøy Allé og det er en stor glede å rapportere at begge trerekkene vil bestå også i fremtiden. I et informasjonsmøte om arbeidet med Bygdøy Allé presenterte Norconsult og Bymiljøetaten flere alternativ for utvikling av alléen. Alle alternativene inkluderer to trerekker på samme sted som trærne står i dag. Byantikvarens gul-listing av Bygdøy Alle ble nevnt som en den utløsende faktor for ikke å foreslå alternativ uten to trerekker. Vi velger også å mene at massiv tre-støtte fra beboerne gjennom mange år også har vært avgjørende. Oslo By skriver om saken og alternativene som vurderes. Hvor trikk, busser, biler og sykler skal gå i fremtiden blir en viktig debatt for området vårt.