Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Alternativ plan for sykkelveier på Bygdøy

Aksjonsgruppen som kjemper mot asfaltering av Kongsgårdjordet på Bygdøy har utarbeidet en alternativ plan som ivaretar kulturlandskapet på en bedre måte. I stedet for en bred trasé for fotgjengere og syklister i begge retninger, legger det alterative forslaget opp til fortau på begge sider av alléen. Løsningen er mer symmetrisk og inngrepene underkaster seg Kongsgården. Bildene under viser planen fra Bygdøylokket og fram til Folkemuséet.

Forslaget er tegnet av Simen Gylseth hos Bjørbekk & Lindheim.

Se også video fra Bymiljøetaten som illustrerer forslaget som har skapt store protester på Bygdøy.

Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *