Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Røde Kors-parken nedbygges

I et innlegg i Aftenposten skriver arkitekt Didrik Hvoslef-Eide:

La oss slippe enda et nytt «angre- objekt» i Oslo

Byråden for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), feilinformerer i sitt svar til Carl Oscar Pedersen (H), som går imot nedbygging av Røde Kors-parken på Frogner. Hun hevder parken i dag er et lukket område. Den har i alle år vært tilgjengelig, og brukes daglig av bydelen. Parken fra 1917 er en viktig grønn lunge i bydelen, av stor bevaringsverdi (på Gul liste), som klimaabsorbent i en forurenset by – og for allmenn trivsel. Både Fortidsminneforeningen og Oslo Byes Vel protesterer.

Den 40 år gamle reguleringsplanen løser ikke dagens problemer. Parkering for 35 biler forsvinner med nybygget og må nå ut på gatenivå, og hvor skal nye medarbeidere og klienter parkere – som en konsekvens av 2800 kvadratmeter nytt bruksareal? Det blir ikke behov for flere P-plasser, sier tiltaksansvarlig. Hvordan denne bløffen har gått igjennom i Plan- og bygningsetaten, er urovekkende for en bydel som allerede er fylt opp med biler.

Nybygget er etter protester flyttet ti meter lenger inn i parken, for å redde de store trærne mot Gabels gate. Fint, tenker noen. Det reduserer imidlertid parkens brukbarhet betydelig. De av oss med mange års erfaring med oppføring av bygg i denne størrelsen, tror trærne kan stå i fare for å falle av seg selv når anleggsmaskinene går løs på grunnen eller store kraner sveiver litt ukontrollert mellom tretoppene.

Vi setter nå vårt håp til Fylkesmannen, som nå har saken på sitt bord – etter at vedtaket er anket. La oss slippe enda en nytt «angreobjekt» i Oslo.

Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *