Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Ikke rasér Bygdøy Allé!

Camilla Wilhelmsen (Frp) viser et fantastisk engasjement for å bevare Bygdøy Allé. Hun fikk bevilget en million kroner til nyplanting av trær, og skriver engasjert mot planen om å hugge alle trærne og omgjøre Alléen til trikkegate:

I disse dager vurderes hva som skal skje med Bygdøy allé. Norconsult har levert utredning til samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) der alleen foreslås omgjort til trikkegate med sykkelfelt på hver side. Samtidig foreslås det at trikken legges ned i Drammensveien og Frognerveien, at Thomas Heftyes gate blir trikkegate og at Drammensveien mellom Thomas Heftyes plass og Halvdan Svartes gate blir sykkelvei med egen trikketrasé. Alle kastanjetrærne i Bygdøy allé foreslås hugget og trerekkene flyttet for å gi plass til sykkelveier.

Det er nesten så man lurer på hvordan det er mulig å finne på så mange kostnadsdrivende, lokalmiljøfiendtlige prosjekter i en og samme plan, prosjekter som kommer til å gjøre Frogner til en byggeplass i årevis. Og hvordan det er mulig å foreslå å rasere Oslos og kanskje hele Norges mest berømte allé med alle sine vakre kastanjetrær.

I de senere årene har vi fått høre at det står dårlig til med kastanjetrærne. Den kraftige saltingen har tæret og det har derfor blitt hugget mange trær. Frp sørget i fjor for at det ble satt av ekstramidler til nyplanting i budsjettavtale med daværende byråd, og nylig sørget byantikvaren for at trærne ble satt på gul liste. Samtidig foreslår altså Norconsult å fjerne trærne. De sier også at dersom ikke alle kastanjene hugges, så vil dette medføre en videreføring av et uregelmessig uttrykk av små og store trær. Det er helt riktig, men jeg regner med at når det kommer til trær i alle fall, så vil MDG sette foten ned?

Camilla kommer til høstmøtet i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Sett av 20. oktober!

Kategori: ingen |

One Comment

  • La Bygdø Allé få bestå med kastanjetrærne. Dette har vært en av Oslo’s paradegater i alle år. La oss som bor her få bære med å bestemme. Lokaldemokrati heter det, men det er det mangel på i Oslo etter det ble nytt bystyre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *