Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Kongsgårdalléen på Bygdøy truet

Liksom Oslo kommune ønsker å hugge trærne i Bygdøy Allé er Kongsgårdalléen truet. Planen er å hogge trær for å lage sykkelvei. Området ligger utenfor vårt mandat, men vi har kjempet lenge og vel for Bygdøy Allé, og Kongsgårdalléen er en fortsettelse av denne. Det er derfor det heter Bygdøy Allé. Vellet støtter derfor aksjonen for å bevare alléen opp til Kongsgården. Lokalbefokningen viser massiv motstand mot prosjektet og velformulerte innlegg forklarer hvorfor.

Området som skal utbygges er fredet. Underlig nok har Riksantikvaren gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene og tillatt at den gamle alléen fjernes. Fortidsminneforeningen har klaget på dispensasjonen som er gitt.

Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *