Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ALARM: Nytt lysreklametårn på Drammensveien!

JCDecaux og Hafslund har startet arbeidet med å bytte ut det harmoniske nedstigningstårnet ved Skillebekk trikkestopp med et 4,5 meter høyt lysreklametårn. Tårnet vil vokse både i høyde og bredde og fortauet blir bare 50cm bredt. Oslo bys vedtekter sier klart at «lysreklame forbudt» på «sjøsiden av Drammensveien», og vi mener dessuten at rammetillatelsen har gått ut på dato. Skarpsno Vel gikk til namsretten 18. april 2008 for å stoppe riving av det gamle tårnet (PDF). I formiddag kalte retten inn til høring om saken fredag 25. april. JCDecaux svarte med å annonsere at tårnet vil bli revet natt til 24. april, 36 timer før høringen. Vi synes JCDecaux sin holdning er arrogant og byfiendtlig. Skarpsno Vel har derfor bedt namsretten om å stoppe rivingen uten høring (PDF). (Oppdatert 2008-04-22:
Namsretten har ikke tid til å høre saken før tårnet forsvinner. Vi har derfor trukket saken fra namsretten, men jobber med andre strategier. Følg med.)

Bildene viser det harmoniske tårnet som er med på å definere plassen ved Skillebekk. Formann i Skarpsno Vel, Johan Andreas Melander, holder begjæringen som er sendt namsretten. Sammen med styremedlem Håkon Wium Lie holder han et banner som forteller hva lokalbefolkningen mener om saken. Dagsavisen har tidligere skrevet om de fine gamle tårnene og Aksjon Stans!no kjemper mot tårnene over hele Oslo.