Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTE 2024

Skarpsno, Gimle og Frogner vel inviterer til årsmøte torsdag 18. april 2024 kl. 19 på Schafteløkken
Styret er glad for å invitere til Årsmøte torsdag 18. april. Som vanlig avslutter vi med ost og vin. Vi ber alle medlemmer betale kontingenten på kr 300 for 2024 innen 15. april. Alle medlemmer med registrert e‑postadresse har fått faktura i separat e‑post. Du bes betale over nettbank eller med giro til 0530.03.53128eller Vipps 639 612Husk å påføre navn dersom du benytter brevgiro

Dørene åpnes 18:30. Det vil bli kontroll ved døren. Til nød kan man få betale ved inngangen med Vipps, men dette vil skape kø og venting for de andre. 

Program
Generalforsamling 2024

Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg av person til å signere møteprotokollen
3. Årsberetning for 2023
4. Regnskap for 2023
5. Valg av styre og valgkomite

Etter generalforsamlingen

Foredrag av byråd James Stove Lorentzen

Etter disse innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Aktuelle saker i bydelen
Styret vil under bespisningen informere om aktuelle saker i bydelen, med mulighet for medlemmer til å ta opp nye saker de mener fortjener oppmerksomhet.
Nærmere om valg av styret:
Valget forberedes av en valgkomité som oppnevnes av generalforsamlingen. Valgkomitéen vil på Årsmøtet presentere sitt forslag basert på styremedlemmer på valg og innkomne forslag innsendt før Årsmøtet. Generalforsamlingen velger styret. Styret konstituerer seg selv og velger leder.

Dagens styre er Andreas Melander (leder), Håkon Wium Lie, Lene Ørnhoft, Jo Piene, 
Anne-Lise Heitmann, Kjetil Wiedswang og Idunn Myklebust.

På valg i 2024: Kjetil Wiedswang, Lene Ørnhoft, Idunn Myklebust og Anne-Lise Heitmann (alle stiller til gjenvalg).

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene gir anledning til å ha inntil 7 medlemmer i styret. Henvendelse kan rettes til valgkomitéen som består av:
Øyvind Kaul Kragerud, Thomas Heftyes gt. 2, 0272 Oslo, ok@kragerudco.no, mobil 91200300
Per Ove Asperud, Kruses gt. 5B,0263 Oslo, asperud@gmail.com, mobil 93480271

Årsberetning 2023
Årsmøtet
 for 2023 ble avholdt 24. april 2023 med nærmere 100 deltagere. 

Der fikk vi foredrag av Marianne Leisner om Gartneriet på Bygdø Kongsgård.
Gartneriet på Bygdø Kongsgård er rehabilitert og bygget opp til et urbant landbrukssenter. Marianne Leisner var prosjektleder for helheten på Gartneriet. Hun fortalte i sitt foredrag om historien på stedet, og prosessen med å bygge det opp til et sted med sterke lokale kretsløp.

Høstmøtet ble avholdt 23. oktober 2023 på Schafteløkken også det med nærmere 100 deltagere.

Der fikk vi kåseriet KRIG OG FRED I KRISTINELUNDVEIEN ved Oslo-guide og tidligere journalist i Aftenposten Liv Berit Tessem. 

Aktuelle saker
På begge møtene informerte styret om aktuelle saker i bydelen:
– Reguleringsplan for Heia
– Utbygging på tomten der Frognerhjemmet er i dag, nytt forslag 
– Skjenketider
– Nobels gate 16 A
– Ny park ved Arno Bergs plass
– Søknad om påbygg nedenfor Briskeby brannstasjon
– Status Uranienborg Kirke – ombygging av kirketrappen
– Ikke høyhus og fergeterminal på Filipstad 
– Skarpsnoparken
– Kastanjene i Bygdøy allé
– Elisenbergreguleringen
– Sykkelfelt i Løvenskiolds gate

Styremøter
Styret har avholdt 6 styremøter, 3 på våren og 3 på høsten.


Nettside
Vellets nettside www.skarpsnovel.no har vært jevnlig brukt til oppslag om saker i media og linker til disse, til informasjon om avgjørelser i Bystyret, informasjon om kommende møter og møtereferater, samt verving av medlemmer.

Facebook
Det er opprettet en side på Facebook for vellets aktiviteter. Her deles også artikler om viktige saker i bydelen. Søk «Skarpsno og Gimle Vel» på Facebook. www.facebook.com/skarpsnooggimlevel.

Generelt
Styret oppfordrer medlemmene til å følge med i sitt nærmiljø, og melde fra om noe skjer som kan true bomiljøet og områdets karakter. Ta kontakt på Facebook-siden eller send e-post til post@skarpsnovel.no.

Hilsen Styret 
Andreas Melander, leder  andreas@sharespaces.no , Jo Piene (medlemsregister/regnskap) jopiene@hotmail.com , Anne-Lise Heitmann, Lene Ørnhoft, Håkon Wium Lie, Kjetil Wiedswang og Idunn Myklebust (medlemsregister) idunnmyklebust71@gmail.com.

Regnskap 2023 Skarpsno, Gimle og Frogner Vel
2023202220232022
DriftsinntekterEiendeler
Betalte medlemskontingenter5715060300Bøker for videresalg1585017850
Salg av bøker2000200Kundefordringer0600
Utestående beløp fra Gimle Vel00
Sum inntekter5915060500Avsetning for tap19131913
Driftskonto 0530.03.531283340216611
DriftskostnaderPlansmiekonto 0540.12.59.73430143014
Porto5003096Kapitalkonto 0521.07.10134219030213868
Kontingenter14000Sum eiendeler273210262171
Leie av møtelokaler60007500
Servering års- og høstmøte2291119143Egenkapital
Julemøte48005737Annen egenkapital269817258778
Styremøter74564233Sum egenkapital269817258778
Seminar Filipstad mm01000
Beholdningsendring bøker20000Gjeld
Honorar styreformann010000Leverandørgjeld30003000
Bårebukett A. Engh29450Mottatt forskuddsbetalt kontingent00
Datakostnad 16551490Diverse393393
Regnskapsprogram Visma34882835Sum gjeld33933393
Andre kostnader, bank og data417421
Sum driftskostnader5357255453Sum egenkapital og gjeld273210262171
Driftsresultat55785047
Finansielle poster
Renteinntekter51621412
Årsresultat107406459
Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *