Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Treet blir stående!

Det store poppel-treet i Skarpsno-parken blir stående! Etter at Skarpsno vel fikk utarbeidet en uavhengig rapport om treets helhelsetilstand har Friluftsetaten i Oslo Kommune valgt å bevare treet. Tore Næss som er faglig leder for bytrær skriver:

Vi viser til befaringen 26.06.2008. Friluftsetaten har valgt å bevare poppelen ved tilbakebeskjæring og eventuell forankring. Vi har sendt ut forespørsel for prising av arbeidene. Disse skal utføres så snart en aktuell entreprenør har kapasitet. Inntil videre vil det bli skiltet på stedet til publikum om ikke å oppholde seg under treet.

Vi takker Friluftsetaten for riktig avgjørelse og ser fram til samarbeide om treet i årene som kommer.