Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Oppslag i Aften om bjørketrærne

Aften har i dag et oppslag om bjørketrærne på Thomas Heftyes plass.

Bjørkealleen har stått der i mer enn hundre år, i Frogners eldste gate. Naboene får full støtte av byantikvaren. — Vi ønsker at de historiske strukturene av veien skal bevares på den nye plassen. Her kunne vi fått en fin kombina sjon av plass og gate, sier Cathrine Reusch fra Byantikvaren. — Plassen er omgitt av bygninger omfattet av ulikt vern på alle kanter, og burde fått brostein, mener hun. Nå blir det lagt skifer over hele plassen, også over gateløpet til Elisenbergveien, som dermed forsvinner inn i plassen.

Bjørketrærne på Thomas Heftyes plass

Et engasjert medlem gjorde styret oppmerksom på at planene for Thomas Heftyes plass innebærer fjerning av bjørketrærne som står der. Disse trærne markerer plassen som en del av Elisenbergveien som er en av de eldste gatene på Frogner. Byantikvaren var skeptisk til huggingen (brev) og Skarpsno Vel engasjerte seg for å redde trærne. Vi har skrevet brev og oppfordret bydelsutvalget til å endre syn i saken. Det er svært gledelig å kunne rapportere at Bydelsutvalget i kveld snudde (vedtak). Ragnar Bryne skriver:

Tusen, tusen takk! En ordentlig gladmelding som vi setter stor pris
på. Det varmer å høre at det nytter å få belyst en sak og at man
faktisk tar hensyn til våre argumenter ved å omgjøre forslag til
vedtak i tolvte time. Fra å være kun 2 stemmer mot felling til
avslutningsvis å være hele 14 stemmer mot og kun 1 stemme for felling
er svært gledelig. Dette skal vi ikke glemme! Det står respekt av at
man klarer å samle seg om en slik omgjøring av vedtak. Stor takk til
Frogner Bydelsutvalg for det. Tusen takk også til Byantikvaren for
sitt glimrende engasjement.

Det gjenstår å se om også Samferdselsetaten endrer standpunkt.