Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Ønsker vi fjordtrikk?

Fjordtrikken er planlagt å gå langs sjøsiden i Oslo, men vil hekte seg innpå Jartrikken ved Tinkern eller i Skarpsnoparken. Skarpsno Vel er positiv til trikk, men vi ønsker å bevare grønne lunger. Vi har skrevet en høringsuttalelse (med vedlegg) der vi i stedet foreslår å la trikken fortsette langs Frognerstranda til Frognerkilen og videre utover på Bygdøy – for eksempel i eksisterende vei til Norsk Folkemuseum og Vikingskiphuset.