Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Gimle kino truet

Vår alles kjære Gimle kino er truet. Byantikvaren er blitt kjent med at Gimle kino «vurderes konvertert til annet formål» og har foreslått midlertidig forbud mot tiltak. Byantikvaren grunngir dette med at de verneverdige interiørene er truet dersom bruken endres. Det er viktig å verne bygget og interiøret, men det er også viktig for bydelen at kinodriften fortsettes. Plan- og Bygningsetaten støtter Byantikvarens krav om midlertidig vern og saken er oversendt Byrådsavdelingen for politisk behandling. Vellet vil følge saken framover. Sakspapirene ligger
her.

Aksjon Bevar Parkeringen møtte i Rådhuset

Aksjon Bevar Parkeringen har vært på deputasjon hos Samferdsels- og Miljøkomiteen i Oslo Kommune. Aksjonen har mange medlemmer og stor støtte i bydelen. I møtet argumenterte aksjonen at behovsanalyse og konsekvensutredning er nødvendig før kommunen maler gatene våre røde. Les mer om aksjonen på aksjonens FB-sider og i notatet som ble fremlagt politikerne.