Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Høstmøte 29. oktober 2013

Skarpsno Vel holdt høstmøte tirsdag 29. oktober kl 19 i Vitenskapsakademiets lokaler. Truls Askaksby holdt foredrag med tittel:

Frognerstrøkets bebyggelseshistorie, inkludert Gimle og Skarpsno. Hvordan og hvorfor gikk det som det gjorde

Etterpå ble det sosialt samvær med ost og vin. Nye og gamle medlemmer storkoste seg.