Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Biskopene inntar Schafteløkken den 12. mai – vårt årsmøte 12. mai 2022 flyttet til 19. mai

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er glade for igjen å kunne invitere medlemmene til Årsmøte på Schafteløkken. DESSVERRE ER VI BLITT NØDT TIL Å ENDRE DATOEN FRA 12. MAI TIL DEN 19. MAI kl 19.00.

Årsaken til endringen er at vi en uke før planlagt arrangement fikk melding fra Schafteløkken om at de selv skal bruke lokalene til arrangement for Bispemøtet. Vi fikk alternativer til nye datoer, bl.a. torsdag den 19. mai. Styret kan ikke gjøre annet enn å beklage kontraktsbruddet fra utleier som er Frogner Menighet, og håpe fromt på erstatning i form av gratis leie.

Programmet blir noe endret, da planlagt foredragsholder dessverre er opptatt den datoen. Vi får i stedet et innlegg om Filipstad, der Arkitekt Einar Jarmund fra Einar Jarmund & Co AS vil presentere en liste over 10 vesentlige og inngripende premisser for å oppnå en menneskevennlig og levedyktig utbygging av Filipstad.

Pandemien er så godt som over, men vi gjør likevel et par endringer i forhold til tidligere år. Vi har en antallsbegrensning på 60 medlemmer pluss styret, og vi ber om forhåndspåmelding i størst mulig grad. Invitasjon til medlemmene med dokumentasjon og program er for lengst sendt ut, likeledes faktura for kontingenten for 2022. Faktura må være betalt i god tid før årsmøtet.

De som allerede har meldt seg på til den 12. mai og som ønsker å komme den 19. mai i stedet, behøver ikke foreta seg noe. Skulle noen påmeldte medlemmer være forhindret den 19. mai, ber vi om beskjed om dette slik at plassen blir ledig til andre medlemmer. Medlemmer som har anledning til å delta den 19., men ikke hadde anledning den 12., er velkomne til å melde seg på nå.

Vellets hyggelige tradisjon med ost og vin etter det formelle møtet består, og vil bli (nesten helt) som før (man har jo fått litt andre kjøreregler under pandemien). Påmelding til Årsmøtet sendes post@skarpsnovel.no eller tekstmelding til 99726854.

Velkommen!