Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Alternativ Filipstad-plan får støtte

Den alternative Filipstad-planen som Skarpsno og Gimle Vel har vært med å utvikle får støtte i en artikkel i Aftenposten. Planen er jobbet fram gjennom en plansmie. Asplan Viak, et konsulentbyrå med tung kompetanse, har vurdert forslaget og sier at «det er god grunn til å se nærmere på disse tre forslagene fra Plansmia».