Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Treet i Skarpsnoparken

Skarpsno vel har fått utarbeidet en rapport om det store poppel-treet i Skarpsnoparken. Friluftsetaten i Oslo Kommune har tidligere ønsket å fjerne treet, men den nye rapporten konkluderer med at treet kan leve i «20 år eller mer».

Bildet til høyre er fra er en befaring der representanter fra Skarpsno Vel og Oslo Kommune møttes.