Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Årsmøte på Schafteløkken 3. mai 2018


Det ble avholdt årsmøte i Skarspno, Gimle og Frogner Vel torsdag 3. mai 2018 i lokalene til Schafteløkken Frogner menighetshus. Vellet hadde invitert flere talere for å belyse dagsaktuelle spørsmål i bydelen. Kveldens første innlegg var ved Daniel Rees, Byrådsekretær for Miljø- og samferdsel, som snakket om «En grønnere og mer levende by» – Byrådets planer for bedre luft, mindre trafikk og mer levende bymiljø i distriktet. Rees fikk applaus for at byrådet har reddet kastanjerekkene i Bygdøy Allé, og litt motstand mot planene om å stenge Løkkeveien.

Jan Vardøen har nylig overtatt Frogner Kino, og sammen med faglig leder Tove Kampestuen ga han en rikt illustrert oppdatering om tilbakeføringen av kinoen til dens opprinnelige utseende. Når kinoen åpnes, kan vil glede oss til at blant annet alle spillefilmer fra norsk filmproduksjon gjennom tidene skal vises.

Etter den formelle delen av møtet fortalte formidlingsleder Linken Apall-Olsen fra Bymuséet om Bymuseets oppgaver og aktuelle utstillinger. Vellets leder, Audun Engh, har personlig bidratt med interiøret fra egen kjellerstue anno 1968.

Åse Amundsen orienterte om byggeplaner ved Hartvig Nissen som vil kunne fortette området ved ballplassen.

Eva Lystad orinterte om det planlagte garasjeanlegget under Kruses gate og om et ulovlig oppsatt anneks i Frognerveien. Det er stort egasjement i lokalmiljøet om slike bygg og planer.

I den formelle delen av årsmåtet ble følgende personer gjevalgt: Audun Engh (leder), Håkon Wium Lie, Anne-Lise Heitmann og Jo Piene. Kjetil Landrog ble innvalgt som nytt styremedlem. Lene Ørnhoft og Eva Lystad var ikke på valg og fortsetter i styret.

Tilslutt invitererte velforeningen til ost og vin og en hyggelig stund frem til kl 22.30. SIDEN VELFORENINGEN I ÅR RUNDER 30 ÅR, ble det også feiret med bursdagskake.