Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Flere trær felt i Bygdøy Allé

Oslo kommune har i dag felt flere trær i Bygdøy Allé. Det hender trær må hogges, men vi mener man må være svært forsiktig med trærne i den vakre alléen, som nå er gul-listet av Byantikvaren. Bymiljøetaten sier, på telefon, at trærne var døende og at tilstandsrapport ble utarbeidet før felling. Velet har bedt om å få se rapporten. Det opplyses videre at nye trær ikke vil bli plantet da ekstrabevilgningen på 1 million kroner, som Oslo Frp fikk bevilget, nå er brukt opp. Dette er noe vi har vært redde for: man har penger til å hogge trær, men ikke til å plante nye.