Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Rekordmøte om sykler, biler, trikker og trær

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt høstmøte med tema som engasjerer mange av beboerne på Frogner. Salen på Schafteløkken var flylt til randen av engasjerte medlemmer, politikere og representanter fra Oslo kommune. Fra Rådhuset var byrådsekretær for Lan Marie Nguyen Berg (MDG, byråd for miljø og samferdsel), Anne Bakken Riise, invitert til å holde innlegg om såvel den omstridte KVU-en for Bygdøy Allé, sykkelstier kontra parkeringsplasser, og beboerparkering. Kommunen stilte mannsterke, og med seg hadde byrådsekretæren Reidun Stubbe, ansvarlig for KVU Bygdøy Allé, Catrine Schultze Carlsen, Beboerparkering, Tørres Rasmussen, arborist i Bymiljøetaten og Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet.

Camilla Wilhelmsen, (FrP), nestleder i Byutviklingskomiteen i Rådhuset, presenterte hvorfor hun ønsker hele KVU-en skrinlagt. Hun fortalte også om sitt arbeid for å bevare kastanjetrærne og plante nye i Bygdøy Allé. Av ekstrabevilgningen på 1 million til trærne har en stor del gått til andre formål. Camilla fikk atskillig større tilslutning fra salen enn det kommunens representanter hadde fått.

Noen deltagere måtte gå før Camillas presentasjon og vi har derfor lagt ut en video.

Etter en rask ommøbelering av Schafteløkkens store sal, ble det servert ost og vin, og samtalene gikk engasjert videre blant medlemmene. Møtet ble avsluttet kl. 23.00.

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL

Høstmøte i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel holdes torsdag 20. oktober kl. 19.00 på Schafteløkken. Det er to foredragsholdere denne kvelden:

  • Camilla Wilhelmsen (FrP), nestleder i Byutviklingskomiteen i Rådhuset, vil snakke om Bygdøy Allé og Konseptvalgutredningen for alléen. Hun er kritisk til forslagene om å hugge alle trærne i gaten og plante helt nye trerekker for å få plass til trikk.
  • Anja Bakken Riise, byrådsekretær for Lan Marie Nguyen Berg, (MDG, byråd for miljø og samferdsel), vil ta opp svært aktuelle tema for bydelen, nemlig sykkelstier og parkering i området. Hun vil også kommentere forslagene om å nedlegge trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien til fordel for trikk i Bygdøy Allé.

Etter foredrag og debatt byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30. Man kommer lettest til Schafteløkken (med adresse Zahlkasserer Schafts plass 1, rett ved Frogner plass) ved å ta 20-bussen til Frogner plass. Derfra spaserer man 100 meter inn Solheims gate.

Møtet er åpent for alle medlemmer som har betalt kontingent. Ved innmelding på høstmøtet betaler man 300 kr for resten av 2016 og hele 2017.

Velkommen!

Alternativ plan for sykkelveier på Bygdøy

Aksjonsgruppen som kjemper mot asfaltering av Kongsgårdjordet på Bygdøy har utarbeidet en alternativ plan som ivaretar kulturlandskapet på en bedre måte. I stedet for en bred trasé for fotgjengere og syklister i begge retninger, legger det alterative forslaget opp til fortau på begge sider av alléen. Løsningen er mer symmetrisk og inngrepene underkaster seg Kongsgården. Bildene under viser planen fra Bygdøylokket og fram til Folkemuséet.

Forslaget er tegnet av Simen Gylseth hos Bjørbekk & Lindheim.

Se også video fra Bymiljøetaten som illustrerer forslaget som har skapt store protester på Bygdøy.