Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Byantikvaren fraråder nybygg

I Erling Skjalgssons gate er det søkt om oppføring av nybygg. Området er vernet av reguleringsplan for Skarpsno som stiller sterke krav om tilpasning. Arkitekten mener hun tilpasser seg ved å:

gjøre [nybygningen] helt forskjellig fra hovedhuset, slik at den
ikke tar opp konkurransen med Arstein Arnebergs vakre villa, men istedet underordner seg denne og
signaliserer et annet innhold.

Arkitekten mener altså at kontrast er tilpasning. Men en slik holdning kan man argumentere for funkisblokker hvorsomhelst. Byantikvaren er heldigvis uenig og skriver:

Byantikvaren fraråder sterkt det fremlagte forslaget til nybygg som bryter med områdets karakter

Skarpsno Vel støtter Byantikvaren i denne saken.