Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Hvorfor er ikke nye trær blitt plantet i Bygdøy Allé?

I januar 2018 annonserte byrådet at trerekkene i Bygdøy Allé skulle bevares, og byråden ble belønnet med sang fra velforeningen. I september bevilget byrådet 8,6 millioner for å gjennomføre nyplantingen. Men fortsatt har ingen trær blitt plantet. Til Aftenposten sier styreleder Audun Engh:

Det er bekymringsfullt at et politisk vedtak ikke blir fulgt opp. Det får meg til å lure på om forsinkelsen skyldes sommel, eller om det er noen i etaten som ikke er enig i vedtaket om å bevare trærne,

Camilla Wilhelmsen (FrP), som først la fram forslag om å bevilge penger til trerekken sier:

Jeg er sterkt bekymret. Jeg skulle gjerne visst at de hadde en tidsplan for dette

Men byråd Lan Marie Berg sier at planen står ved lag, selvom den er forsinket:

Det skal ikke være noen tvil om at dagens allé og kastanjetrærne skal bevares. Bygdøy allé er en historisk og vakker gate, og trærne bør stå der de alltid har stått i gatetverrsnittet

Vi skal følge med og følge opp.

Høstmøte 2019 – sett av kvelden!

Vellets Høstmøte blir tirsdag den 22. oktober kl 19 på Schafteløkken. Vi kommer tilbake med program, som i år bl.a. blir foredrag / debatt ved en eller flere av Frogner Bydelsutvalg sine nyvalgte / gjenvalgte politikere.