Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Ny styreleder valgt

På første styremøte etter Årsmøtet som var 19. mai, ble Andreas Melander valgt til ny styreleder. Andreas har også for flere år siden vært styreleder i vellet. Vi ønsker ham velkommen tilbake som styreleder i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel!