Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Årsmøte 2017 avholdt 20. april

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt generalforsamling på Schafteløkken torsdag 20. april kl. 19.00.

Statssekretær og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang kåserte over «Frogner og omkringliggende herligheter sett fra Rådhuset».

Etter årsmøtets formelle saker kåserte idligere kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen om om «Kinokultur og kinodrift i Oslo, den gang og nå. Hva skjer med Frogner og Gimle kino?»

Som vanlig avrundet vi møtet med ost og vin og hyggelig samvær.