Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Motstand mot trikkeflytting og trehugst

Skarspsno, Gimle og Frogner Vel markerer motstand mot Bymiljøetatens forslag om å flytte trikk fra Frognerveien og Drammensveien til Bygdøy Allé. I et oppslag i Aftenposten går fire velmedlemmer over den kjære gaten i kjent stil. Styremedlem Håkon Wium Lie sier:

Flere folkemøter med Bygdøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand blant naboene mot flytting av trikken.

Formann Audun Engh sier om trærne:

Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år. Vi ønsker en gradvis utskiftning av trærne.

Frogner Arbeiderparti har også gått ut mot forslaget om flytting av trikk. Ole Jacob Kjendlie, leder i Frogner Arbeiderparti, sier:

Det mange kanskje glemmer i det hele, er at dette er et boligområde.

I artikkelen siteres også Hallstein Bjercke fra Venstre:

Trikken har også en rolle i sentrum som en bytrikk med mange holdeplasser. Jeg oppfatter ikke at det nye forslaget ivaretar rollen som bytrikk for Frogner på en god nok måte.

Men Kjendlie støtter hugging av trærne i Bydgøy Alle. Det tror vi ikke er lurt. Selvom man har intensjoner om planting av nye trær er det ikke sikkert bevilgningene strekker til.

Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *