Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Årsmøtevedtak: Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt Årsmøte torsdag 14. april på Schafteløkken. Årsberetning og regnskap ble godkjent, styremedlemmer på valg ble gjenvalgt, og to nye styremedlemmer ble valgt inn. Årsmøtet behandlet og vedtok forslag om å utvide Vellets område til å omfatte Frogner, samt navneendring til Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. (Forslag til Vedtekter, Forslag til Vedtak)

Etter Årsmøtets formelle saker holdt Jens Jørgen Lie, Høyrerepresentant og leder i Frogner Bydelsutvalg, et aktuelt foredrag om:

HVORDAN SER BYDEL FROGNER UT OM 20 ÅR?

  • Byutviklingsprosjekter som kommer
  • Nytt reglement for bydelene og bydelenes ansvarsområde
  • Befolkningssammensetning og planlegning

Etter foredraget ble aktuelle saker tatt opp. Styret presenterte forslagene fra kommunens utredning (KVU) for Bygdøy Allés fremtid som var blitt offentliggjort samme dag. Det kom frem sterk kritikk av kommunens forslag om å fjerne alle eksisterende trær i alleen og plante nye. Det var også kritiske holdninger til forslag om å etablere trikk i Bygdøy Allé, og samtidig nedlegge trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien. Begge disse ideene virker dyre og risikable og vil ikke bedre kollektivtilbudet i området.
Etter et musikalsk innslag ble Årsmøtet avsluttet med ost og vin og en hyggelig prat.

Vellet fikk mange nye medlemmer denne kvelden, men vi har plass til flere. Send en epost til medlem@skarpsnovel.no

Kartet under viser grensene for det nye Vellet.

Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *