Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Utredning flytter trikk fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy Allé

(2016-04-14) I en såkalt konseptvalgutredning foreslår Norconsult og Bymiljøetaten at trærne i Bygdøy Allé fjernes og plantes på nytt. Samtidig flyttes trikken fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy Allé:

Bygdøy allé bør bygges om og nye trær plantes i hele gaten. Ved å bygge om gaten og bytte ut alle trærne i alleen kan det sikres nok jordvolum slik at er mulig å gjenskape en frisk helhetlig allé. Alternativet ville være en videreføring av uregelmessige utrykk med både små og store trær. Konseptvalgutredningen konkluderer derfor med at det mest hensiktsmessige er å bygge om hele gaten og plante omtrent 230 trær langs med hele Bygdøy allé fra Solli plass til Olav Kyrres plass.

Bygdøy allé bør ha både trikketrasé og sykkelbane. … Ved å samle trikkelinjene i en trasé i Bygdøy allé, blir linjenettet blir enklere (sic), men fortsatt med god flatedekning. I tillegg blir det billigere å drifte samt at det kan betjenes med høy frekvens.


Kategori: ingen |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *